Hopp til hovedinnhold

Ørebetennelse, akutt

Akutt mellomørebetennelse er vanlig blant småbarn. Typiske symptomer er smerter i øret i forløpet av en forkjølelse. Smertene starter ofte om natten og forverres når barnet ligger.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/mellomorebetennelse-akutt/ 

Mellomøret

Disponerende faktorer

Akutt mellomørebetennelse

Sykdomsforløp

Forekomst

Diagnosen

Behandling

Barnehage/dagmamma

Forløp

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Mellomørebetennelse, akutt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 2. Harmes KM, Blackwood A, Burrows HL, et al. Otitis media: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2013; 88: 435-40. American Family Physician 
 3. Marom T, Tan A, Wilkinson GS, et al. Trends in otitis media-related health care use in the United States, 2001-2011. JAMA Pediatr 2014; 168: 68-75. pmid:24276262 PubMed 
 4. Sandvik H. Barn på legevakt med ørebetennelse etter innføring av pneumokokkvaksinen. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 447-9. doi:10.4045/tidsskr.19.0727 DOI 
 5. Thompson PL, Gilbert RE, Long PF, et al. Effect of antibiotics for otitis media on mastoiditis in children: a retrospective cohort study using the United kingdom general practice research database. Pediatrics 2009; 123: 424-30. Pediatrics 
 6. Gaddey HL, Wright MT, Nelson TN. Otitis Media: Rapid Evidence Review. Am Fam Physician. 2019 Sep 15;100(6):350-356. PMID: 31524361. PubMed 
 7. Spurling GKP, Del Mar CB, Dooley L, et al. Delayed antibiotic prescriptions for respiratory infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD004417. The Cochrane Library 
 8. Venekamp RP, Sanders SL, Glasziou PP, Del Mar CB, Rovers MM. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD000219. DOI: 10.1002/14651858.CD000219.pub4 DOI 
 9. Tapiainen T, Kujala T, Renko M, et al. Effect of antimicrobial treatment of acute otitis media on the daily disappearance of middle ear effusion: a placebo-controlled trial. JAMA Pediatr. 2014 Jul 1;168(7):635-41. PubMed 
 10. Kozyrskyj AL, Klassen TP, Moffatt M, Harvey K. Short-course antibiotics for acute otitis media. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD001095. DOI: 10.1002/14651858.CD001095.pub2 DOI 
 11. Hoberman A, Paradise JL, Rockette HJ, et al. Shortened antimicrobial treatment for acute otitis media in young children. N Engl J Med 2016; 375: 2446-56. pmid:PMID: 28002709 PubMed 
 12. Norsk barnelegeforening. Gjør kloke valg. Siden besøkt 26.02.2021. www.legeforeningen.no 
 13. Sjoukes A, Venekamp RP, van de Pol AC, Hay AD, Little P, Schilder AGM, Damoiseaux RAMJ. Paracetamol (acetaminophen) or non‐steroidal anti‐inflammatory drugs, alone or combined, for pain relief in acute otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD011534. DOI: 10.1002/14651858.CD011534.pub2. DOI 
 14. Venekamp RP, Mick P, Schilder AGM, Nunez DA. Grommets (ventilation tubes) for recurrent acute otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD012017. DOI: 10.1002/14651858.CD012017.pub2. The Cochrane Library 
 15. Rovers MM, Numans ME, Langenbach E, Grobbee DE, Verheij TJ, Schilder AG. Is pacifier use a risk factor for acute otitis media? A dynamic cohort study. Fam Pract 2008; 25: 233-6. PubMed 
 16. Salah M, Abdel-Aziz M, Al-Farok A, Jebrini A. Recurrent acute otitis media in infants: analysis of risk factors. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013; 77: 1665-9. pmid:23953241 PubMed 
 17. Pichichero M, Kaur R, Scott DA, et al. Effectiveness of 13-valent pneumococcal conjugate vaccination for protection against acute otitis media caused by Streptococcus pneumoniae in healthy young children: a prospective observational study. Lancet Child Adolesc Health 2018. doi:10.1016/S2352-4642(18)30168-8 DOI 
 18. Norhayati MN, Ho JJ, Azman MY. Influenza vaccines for preventing acute otitis media in infants and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD010089. DOI: 10.1002/14651858.CD010089.pub3. DOI 
 19. Azarpazhooh A, Lawrence HP, Shah PS. Xylitol for preventing acute otitis media in children up to 12 years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD007095. DOI: 10.1002/14651858.CD007095.pub3. DOI 
 20. Scott AM, Clark J, Julien B et al. Probiotics for preventing acute otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 6. Art. No.: CD012941. DOI: 10.1002/14651858.CD012941.pub2 DOI 
 21. Rosenfeld RM, Kay D. Candidate's thesis: natural history of untreated otitis media. Laryngoscope 2003; 113: 1645-57. PubMed 
 22. Anthonsen K, Høstmark K, Hansen S, et al. Acute mastoiditis in children: A 10-year retrospective and validated multicenter study. Pediatric Inf Dis J 2013; 32: 436-40. PubMed