Hopp til hovedinnhold

Herpes simplex-infeksjon i munnen

Herpesvirus finnes i mange utgaver. Herpes simplex virus type 1 er utbredt og kan forårsake en akutt, ufarlig infeksjon i munnen til småbarn, noe sjeldnere hos voksne.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/herpes-simplex-infeksjon-i-munnen/ 

Hva er herpes simplex-infeksjon?

Symptomer

Tilbakefall

Diagnosen

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Herpes simplex infeksjon, oral. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Reibel J, Kragelund C. Infektioner i mundslimhinden. Ugeskr Læger 2010; 172: 3023. Ugeskrift for Læger 
  2. Keels MA, Clements DA. Herpetic gingivostomatitis in young children. UpToDate, last updated Oct 16, 2019. UpToDate 
  3. Kolokotronis A, Doumas S. Herpes simplex virus infection, with particular reference to the progression and complications of primary herpetic gingivostomatitis. Clin Microbiol Infect 2006; 12:202. PubMed 
  4. Fatahzadeh M, Schwartz RA. Human herpes simplex virus infections: epidemiology, pathogenesis, symptomatology, diagnosis, and management. J Am Acad Dermatol 2007; 57: 737-63. PubMed 
  5. Arduino PG, Porter SR. Oral and perioral herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infection: review of its management. Oral Dis 2006; 12: 254-70. PubMed 
  6. Ayoade FO. Herpes simplex. Medscape, last updated Mar 01, 2018. emedicine.medscape.com 
  7. Arduino PG, Porter SR. Herpes simplex virus type I infection: overview on relevant clinico-pathological features. J Oral Pathol Med 2008; 37: 107-21. PubMed 
  8. Chi CC, Wang SH, Delamere FM, Wojnarowska F, Peters MC, Kanjirath PP. Interventions for prevention of herpes simplex labialis (cold sores on the lips). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD010095. DOI: 10.1002/14651858.CD010095.pub2. DOI