Hopp til hovedinnhold

Vestibularisschwannom (akustikusnevrinom)

Vestibularisschwannom er en godartet svulst på hørselsnerven i det indre øret. Beliggenheten byr på utfordringer i behandlingen, og man velger i noen tilfeller å observere tilstanden, men mange ender opp med å bli operert.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/nevrokirurgi/vestibularisschwannom/ 

Hva er vestibularisschwannom?

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Forløp

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Vestibularisschwannom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Goplen FK, Vassbotn F. Vestibulært schwannom. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi. 2017. www.legeforeningen.no 
  2. Vestibulært schwannom. Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sjukdommar. Handbok for helsepersonell. Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus. Siden besøkt 06.09.2022. helse-bergen.no 
  3. Schütz J, Steding-Jessen M, Hansen S, Stangerup SE, Caye-Thomasen P, Pulsen AH, Johansen C, Long-term mobile phone use and the risk of vestibular schwanoma: A Danish nationwide cohort study. Am J Epidemiol 2011;174: 416-22. American Journal of Epidemiology 
  4. Lüscher M, et al. Akustikusneurinom. Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.01.2017.
  5. Myrseth E, Møller P, Pedersen PH, Lund-Johansen M. Vestibular schwannoma: surgery or gamma knife radiosurgery? A prospective, nonrandomized study. Neurosurgery 2009; 64: 654-61. PubMed 
  6. Myrseth E, Pedersen PH, Møller P, Lund-Johansen M. Treatment of vestibular schwannomas. Why, when and how?. Acta Neurochir (Wien) 2007; 149: 647-60. PubMed 
  7. Pollock BE. Vestibular schwannoma management: an evidence-based comparison of stereotactic radiosurgery and microsurgical resection. Prog Neurol Surg 2008; 21: 222-7. PubMed 
  8. Vernick DM, Ramakrishna N. Vestibular schwannoma (acoustic neuroma). UpToDate, last updated May 18, 2011. UpToDate