Hopp til hovedinnhold
Langvarig bruk av nesespray kan føre til at slimhinnen i nesen blir langvarig opphovnet - du får tett nese.
Langvarig bruk av nesespray kan føre til at slimhinnen i nesen blir langvarig opphovnet - du får tett nese.

Medikamentutløst nesetetthet

Medikamentutløst nesetetthet kommer av at nesedråper eller nesespray mot tett nese blir brukt for lenge. Da vil virkningen av disse legemidlene avta og du oppnår det motsatte av det du ønsker - tett nese.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/nesen/nesetetthet-medikamentutlost/ 

Hva er medikamentutløst rhinitt?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Rhinitt, medikamentell. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Sur DKC, Plesa ML. Chronic Nonallergic Rhinitis. Am Fam Physician. 2018;98(3):171-176. PubMed 
  2. Dykewicz MS. Rhinitis Medicamentosa. Medscape, last updated Jan 02, 2018. emedicine.medscape.com 
  3. Vaidyanathan S, Williamson P, Clearie K, Khan F, Lipworth B. Fluticasone reverses oxymetazoline-induced tachyphylaxis of response and rebound congestion. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182: 19. PubMed 
  4. Wahid NWB, Shermetaro C. Rhinitis Medicamentosa. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; September 9, 2021. PMID: 30855902 PubMed 
  5. Peden D. An overview of rhinitis. UpToDate, last updated Apr 25, 2022. UpToDate 
  6. Passàli D, Salerni L, Passàli GC, Passàli FM, Bellussi L. Nasal decongestants in the treatment of chronic nasal obstruction: efficacy and safety of use. Expert Opin Drug Saf 2006; 5: 783. PubMed 
  7. Graf P, Hallén H. One-week use of oxymetazoline nasal spray in patients with rhinitis medicamentosa 1 year after treatment. Orl J Otorhinolaryngol Relat Spec 1997; 59: 39-44. PubMed