Hopp til hovedinnhold

Forstørrede mandler, tonsillehypertrofi

Store mandler, hypertrofiske tonsiller, er noe man særlig ser hos småbarn. Med årene avtar den relative størrelsen til mandlene, og de færreste voksne har plager fra mandlene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/svelget-midtre-del/forstorrede-mandler-tonsillehypertrofi/ 

Hva er tonsillehypertrofi?

Diagnosen

Behandling

Hva er effektene av tonsillektomi?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Tonsillehypertrofi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Busaba N, Doron S. Tonsillectomy in adults: Indications. UpToDate, last updated June 17, 2015. UpToDate 
 2. Morad A, Sathe NA, Francis DO, et al. Tonsillectomy Versus Watchful Waiting for Recurrent Throat Infection: A Systematic Review. Pediatrics 2017; 139.
 3. Sørlie G, Berre F, Bachmann-Harildstad G, et al. Tonsillitt/Tonsillehypertrofi. Veileder for øre-nese-halsfaget. Sist revidert 2018. www.legeforeningen.no 
 4. Helsedirektoratet. Streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Sist faglig oppdatert: 16. november 2021. www.helsedirektoratet.no 
 5. Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals. Tonsilleregisteret. St. Olavs Hospital, Trondheim 2017. stolav.no 
 6. Mitchell RB, Archer SM, Ishman SL, et al. Clinical Practice Guideline: Tonsillectomy in Children (Update). Otolaryngology– Head and Neck Surgery 2019; 160: S1-S42. doi:10.1177/0194599818801757 DOI 
 7. Hoddeson EK, Gourin CK. Adult tonsillectomy: current indications and outcomes. Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 140: 19. PubMed 
 8. Ingram DG, Friedman NR. Toward Adenotonsillectomy in Children: A Review for the General Pediatrician. JAMA Pediatr 2015; 169:1155. PubMed 
 9. Wong Chung JERE, van Geet R, van Helmond N, et al. Time to Functional Recovery After Laser Tonsillotomy Performed Under Local Anesthesia vs Conventional Tonsillectomy With General Anesthesia Among Adults: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022;5(2):e2148655. PMID: 35188555 PubMed 
 10. Garetz SL, Mitchell RB, Parker PD. Quality of life and obstructive sleep apnea symptoms after pediatric adenotonsillectomy. Pediatrics 2015; 135: e477-86. doi:10.1542/peds.2014-0620 DOI 
 11. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 ;11:CD001802. DOI: 10.1002/14651858.CD001802.pub3 DOI 
 12. Koskenkorva T, Koivunen P, Koskela M, et al. Short-term outcomes of tonsillectomy in adult patients with recurrent pharyngitis: a randomized controlled trial. CMAJ 2013 May 14;185(8):E331-6. doi: 10.1503/cmaj.121852. DOI 
 13. Byars SG, Stearns SC, Boomsma JJ . Association of Long-Term Risk of Respiratory, Allergic, and Infectious Diseases With Removal of Adenoids and Tonsils in Childhood. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2018; 144: 594. pmid:29879264 PubMed 
 14. Lewis SR, Nicholson A, Cardwell ME. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and perioperative bleeding in paediatric tonsillectomy. . Cochrane Database of Syst Rev 2013; 7: CD003591. doi:10.1002/14651858.CD003591.pub3 DOI 
 15. Ehlers Klug T, Ovesen T. Blødning efter tonsillektomi: hyppighed og risikofaktorer. Ugeskr Læger 2006; 168: 2559-62. PubMed 
 16. Vyskocil E, Baumgartner WD, Ch Grasl M, et al. Post-tonsillectomy hemorrhage: cost-benefit analysis of prolonged hospitalization. Acta Otolaryngol. 2020;140(7):597-602. PubMed 
 17. Chen MM, Roman SA, Sosa JA, et al. Safety of adult tonsillectomy. A population-level analysis of 5968 patients. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014. doi:10.1001/jamaoto.2013.6215 DOI