Hopp til hovedinnhold

Halsbetennelse med streptokokker

Halsbetennelse med streptokokker er en betennelse i hals og svelg forårsaket av en type bakterier som betegnes gruppe A betahemolytiske streptokokker (GAS).

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/streptokokkhalsinfeksjon/ 

Hva er halsbetennelse med streptokokker?

Forekomst

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Forløp og prognose

Barnehage/dagmamma

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Streptokokkhalsinfeksjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Kalra MG, Higgins KE, Perez ED. Common questions about streptococcal pharyngitis. Am Fam Physician. 2016 Jul 1;94(1):24-31.
 2. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Streptokokk gruppe A-infeksjon - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 18.06.2019. Siden besøkt 16.10.2019. www.fhi.no 
 3. Shaikh N, Leonard E, Martin JM. Prevalence of streptococcal pharyngitis and streptococcal carriage in children: a meta-analysis. Pediatrics 2010; 126: e557-64. Pediatrics 
 4. Tanz RR, Shulman ST. Chronic pharyngeal carriage of group A streptococci. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(2):175–176.
 5. Folkehelseinstituttet. Invasive infeksjoner, årsrapport 2017.
 6. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012;55(10):e86–e102.
 7. Linder JA, Chan JC, Bates DW. Evaluation and treatment of pharyngitis in primary care practice: the difference between guidelines is largely academic. Arch Intern Med. 2006;166(13):1374–1379.
 8. Little P, Hobbs FD, Moore M, et al.; PRISM Investigators. Clinical score and rapid antigen detection test to guide antibiotic use for sore throats: randomised controlled trial of PRISM (primary care streptococcal management). BMJ. 2013;347:f5806.
 9. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021). www.helsedirektoratet.no 
 10. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Sore Throat (acute): antimicrobial prescribing. NICEguidance [NG84]. Published date: January 2018. Siden besøkt 7.11.2019 www.nice.org.uk 
 11. Little P, Hobbs FD, Moore M. et al. Clinical score and rapid antigen detection test to guide antibiotic use for sore throats: randomised controlled trial of PRISM (primary care streptococcal management). BMJ 2013; 347: f5806. doi:10.1136/bmj.f5806 DOI 
 12. Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Akuttveileder: Akutt tonsillitt og skarlagensfeber. Revidert 2013. www.helsebiblioteket.no 
 13. Shaikh N, Swaminathan N, Hooper EG. Accuracy and precision of the signs and symptoms of streptococcal pharyngitis in children: a systematic review. J Pediatr 2012; 160: 487-93. PubMed 
 14. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Norsk forening for allmennmedisin. Oppdatert 28.02.2020. Siden besøkt 11.02.2021 www.legeforeningen.no 
 15. Høye S, Fossum GH. Streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 16.06.2020. www.antibiotikaiallmennpraksis.no 
 16. Worrall G, Hutchinson J, Sherman G, Griffiths J. Diagnosing streptococcal sore throat in adults: randomized controlled trial of in-office aids. Can Fam Physician 2007; 53: 666-71. PubMed 
 17. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD000023. DOI: 10.1002/14651858.CD000023.pub4 DOI 
 18. van Driel ML, De Sutter AIM, Thorning S, Christiaens T. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 3. The Cochrane Library 
 19. Skoog Stahlgren G, Tyrstrup M, Edlund C, et al. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ. 2019 Oct 4;367:l5337. PubMed 
 20. Hayward G, Thompson MJ, Perera R, Glasziou PP, Del Mar CB, Heneghan CJ. Corticosteroids as standalone or add-on treatment for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD008268. DOI: 10.1002/14651858.CD008268.pub2 DOI 
 21. Korb K, Scherer M, Chenot JF. Steroids as adjuvant therapy for acute pharyngitis in ambulatory patients: a systematic review. Ann Fam Med 2010; 8: 58-63. PubMed 
 22. Schwartz RH, et al. A re-appraisal of the minimum duration of antibiotic treatment before approval of return to school for children with streptococcal pharyngitis. Pediatr Infect Dis J 2015. doi: 10.1097/INF.0000000000000883 DOI 
 23. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD001802. DOI: 10.1002/14651858.CD001802.pub3. DOI 
 24. Baugh RF, Archer SM, Mitchell RB, et al.; American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery Foundation. Clinical practice guideline: tonsillectomy in children. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;144(1 suppl):S1–S30.
 25. Koskenkorva T, Koivunen P, Koskela M, et al. Short-term outcomes of tonsillectomy in adult patients with recurrent pharyngitis: a randomized controlled trial. CMAJ 2013 May 14;185(8):E331-6. doi: 10.1503/cmaj.121852. DOI 
 26. Lüscher M, et al. Streptokokkhalsinfektion. Lægehåndbogen, sist oppdatert 19.02.2017.
 27. Bejerot S, Bruno K, Gerland G, et al. Misstänk PANDAS hos barn med akuta neuropsykiatriska symptom. Läkartidningen 2013; 110: CDCD. PMID: 24187894 PubMed 
 28. Altamimi S, Khalil A, Khalaiwi KA, et al. Short-term late-generation antibiotics versus longer term penicillin for acute streptococcal pharyngitis in children. Cochrane Database Syst Rev 2012 Aug 15; 8: CD004872. Cochrane (DOI)