Hopp til hovedinnhold

Perikoronitt

Perikoronitt er en betennelse i bløtvevet som omgir kronen på en tann som bare delvis er brutt frem. Oftest dreier det seg om en visdomstann i underkjeven.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/tannhelse/perikoronitt/ 

Hva er perikoronitt?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Perikoronitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Stephens MB, Wiedemer JP, Kushner GM. Dental Problems in Primary Care. Am Fam Physician. 2018 Dec 1;98(11):654-660. PMID: 30485039. PubMed 
  2. Chow AW. Epidemiology, pathogenesis, and clinical manifestations of odontogenic infections. UpToDate, last updated Oct 31, 2019. UpToDate 
  3. Døving M, Handal T, Galteland P. Bakterielle odontogene infeksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 7: 672-675. doi:10.4045/tidsskr.19.0778 DOI 
  4. Bindslev PH, Schou S. Akutte tilstande i mundhulen. Ugeskr Læger 2010; 172: 3018. Ugeskrift for Læger 
  5. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).