Hopp til hovedinnhold

Likvoré

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Welch KC. CSF Rhinorrhea. Medscape. Updated May 08, 2020. emedicine.medscape.com  
  2. Holmelund M, et al. Likvoré. Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.03.2020.
  3. Traumatisk likvoré fra nesen. Veileder for øre-nese-halsfaget, Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi. 09.05.12 legeforeningen.no  
  4. Klingenberg O. Beta-trace protein. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi OUS. Dato publisert: 24.04.2021. ous.labfag.no  
  5. Ratilal BO, Costa J, Pappamikail L, Sampaio C. Antibiotic prophylaxis for preventing meningitis in patients with basilar skull fractures. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 28. 4:CD004884. Cochrane (DOI)  
  6. Lobo BC, Baumanis MM, Nelson RF. Surgical repair of spontaneous cerebrospinal fluid (CSF) leaks: A systematic review. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2017 Oct. 2 (5):215-24. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen
  • Mikkel Holmelund, speciallæge, Øre-næse-hals klinikken Øresund, Helsingør