Hopp til hovedinnhold

Øresekresjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Strother CG, Sadow K. Evaluation of otorrhea (ear discharge) in children. UpToDate, last updated Jun 04, 2020. UpToDate  
  2. Venekamp RP, Javed F, van Dongen TMA, Waddell A, Schilder AGM. Interventions for children with ear discharge occurring at least two weeks following grommet (ventilation tube) insertion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD011684. DOI: 10.1002/14651858.CD011684.pub2. DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus, professor, Universitetet i Bergen
  • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen