Hopp til hovedinnhold

Buegangsdehiscens

Publisert:
Sist revidert av:


Definisjon:
 Svimmelhetsplager og hørselsendringer som følge av svekket dekning i tinningbenet mellom øvre buegang og midtre skallegrop, som medfører et tredje vindu inn til labyrinten.
Forekomst:
 Sjelden tilstand, eksakte tall foreligger ikke
Symptomer:
 Forsterket lyd ved benledning, egen stemme høres forsterket, svimmelhet utløst av trykkendringer i mellomøre eller i skallehulen, eller av sterke lavfrekvente lyder. 
Funn:
 Webers prøve viser forsterket benledning på aktuelle øre
Diagnostikk:
 Typiske symptomer, objektive funn ved ØNH-utredning, påvisning av dehiscens (svikt/åpning) ved CT av tinningben
Behandling:
 God informasjon og forklaring. Operasjon aktuelt ved uttalte plager
  • Goplen FK, Hess-Erga J, Opheim LR, et al. Buegangsdehiscens. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi:10.4045/tidsskr.21.0426
  1. Minor LB, Solomon D, Zinreich JS et al. Sound- and/or pressure-induced vertigo due to bone dehiscence of the superior semicircular canal. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 124: 249–58. PMID: 9525507 PubMed  
  2. Ward BK, van de Berg R, van Rompaey V et al. Superior semicircular canal dehiscence syndrome: Diagnostic criteria consensus document of the committee for the classification of vestibular disorders of the Bárány Society. J Vestib Res 2021; 31: 131–41. PMID: 33522990 PubMed  
  3. Goplen FK, Hess-Erga J, Opheim LR, et al. Buegangsdehiscens. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi:10.4045/tidsskr.21.0426 DOI  
  4. Carey JP, Minor LB, Nager GT. Dehiscence or thinning of bone overlying the superior semicircular canal in a temporal bone survey. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 126: 137–47. PMID: 10680863 PubMed  
  5. Ward BK, Carey JP, Minor LB. Superior Canal Dehiscence Syndrome: Lessons from the First 20 Years. Front Neurol 2017; 8: 177. PMID: 28503164 PubMed  
  6. Silverstein H, Kartush JM, Parnes LS, et al. Round window reinforcement for superior semicircular canal dehiscence: a retrospective multi-center case series. Am J Otolaryngol 2014; 35: 286–93. PMID: 24667055 PubMed  
  7. Ziylan F, Kinaci A, Beynon AJ, et al. A Comparison of Surgical Treatments for Superior Semicircular Canal Dehiscence: A Systematic Review. Otol Neurotol 2017; 38: 1–10. PMID: 27861193 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL