Hopp til hovedinnhold

Hørselstap hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Medfødt eller ervervet hørselstap hos barn. Otitt er hyppigste årsak til ervervet hørselstap
Forekomst:
Insidensen av medfødt hørselstap er 2-3 per 1000 levendefødte
Symptomer:
Tegn på hørselstap hos små barn er at de reagerer dårlig på lyd/tale, gir dårlig kontakt, forsinket språkutvikling
Funn:
Barnet reagerer dårlig på lydstimuli, ellers er det som regel normale kliniske funn - med unntak av ev. otitt-forandringer
Diagnostikk:
Ulike former for hørselsmåling
Behandling:
Ved medfødt døvhet iverksettes habilitering fra seks mnd's alder. Sykdom i mellomøret behandles i forhold til den spesifikke diagnosen
 • Nasjonal behandlingstjeneste for cochleaimplantat hos barn, Oslo Universitetssykehus, nettsted 
 1. Shearer AE, Hildebrand MS, Smith RJH. Hereditary hearing loss and deafness overview. GeneReviews, last update July 27, 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Ching TYC, Dillon H, Button L, et al. Age at Intervention for Permanent Hearing Loss and 5-Year Language Outcomes. Pediatrics 2017; 140. PMID: 28864712 PubMed  
 3. Oppebøen M, Wingaard L, Bunne M, et al. Høresans og hørselsdefekter. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2017.
 4. Centers for Disease Control and Prevention. National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities. Hearing loss. Accessed February 24, 2022, at: http://www.cdc.gov/ncbddd/dd/ddhi.htm.
 5. Shargorodsky J, Curhan SG, Curhan GC, Eavey R. Change in prevalence of hearing loss in US adolescents. JAMA 2010; 304: 772-8. Journal of the American Medical Association  
 6. Smith RJH, Gooi A. Hearing loss in children: Etiology. UpToDate, last updated Mar 31, 2021. UpToDate  
 7. Manicklal S, Emery VC, Lazzarotto T, Boppana SB, Gupta RK. The "silent" global burden of congenital cytomegalovirus. Clin Microbiol Rev. 2013;26(1):86-102. PubMed  
 8. Helsedirektoratet. Hørsel hos små barn 0-3 år. Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år). Sist oppdatert: 24.03.2017. helsedirektoratet.no  
 9. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Kortversjon av nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Helsedirektoratet 2014. IS-2086
 10. Nasjonal faglig retningslinje for screening av hørsel hos nyfødte. Oslo. Helsedirektoratet, sist oppdatert 23. januar 2017. helsedirektoratet.no  
 11. Smith RJH, Gooi A. Hearing loss in children: Screening and evaluation. UpToDate, last updated Mar 31, 2021. UpToDate  
 12. Oslo Universitetssykehus. Cochleaimplantat (CI) ved Øre-Øre-nese-hals CI-enhet. Siden besøkt 24.02.2022. oslo-universitetssykehus.no  
 13. Smith RJH, Gooi A. Hearing loss in children: Treatment. UpToDate, last updated Jan 10, 2022. UpToDate  
 14. Francis HW, Koch ME, Wyatt JR, Niparko JK. Trends in educational placement and cost-benefit considerations in children with cochlear implants. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 125: 499 - 505. PubMed  
 15. Ricketts TA, Grantham DW, Ashmead DH, Haynes DS and Labadie RF. Speech recognition for unilateral and bilateral cochlear implant modes in the presence of uncorrelated noise sources. Ear Hear 2006; 27: 763-73. PubMed  
 16. Litovsky RY, Johnstone PM and Godar SP. Benefits of bilateral cochlear implants and/or hearing aids in children. Int J Audiol 2006; 45 (suppl 1): 78-91.
 17. Antonelli PJ. Cochlear implant infections. UpToDate, last updated Dec 01, 2021. UpToDate  
 18. Aarhus L, Tambs K, Nafstad P, Bjørgan E, Engdahl B. Childhood sensorineural hearing loss: effects of combined exposure with aging or noise exposure later in life. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015. pmid:25975623 PubMed  
 19. Chorozoglou M, Mahon M, Pimperton H, Worsfold S, Kennedy CR. Societal costs of permanent childhood hearing loss at teen age: a cross-sectional cohort follow-up study of universal newborn hearing screening. BMJ Paediatr Open. 2018;2(1):e000228. Published 2018 Feb 24.
 20. Korczak P, Smart J, Delgado R, Strobel TM, Bradford C. Auditory steady-state responses. J Am Acad Audiol. 2012;23(3):146-170. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen
 • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø