Hopp til hovedinnhold

Hørselstap hos eldre

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er et nevrogent, symmetrisk hørselstap med jevn progresjon over mange år og der diskanten rammes først
Forekomst:
Totalt har 10% av befolkningen et hørseltap som forstyrrer kommunikasjon, denne andelen er økt til 40% ved alder over 65 år
Symptomer:
Tilstanden er karakterisert ved redusert hørsel og språkforståelse i støyende omgivelser, langsommere sentral prosessering av akustisk informasjon og nedsatt evne til å lokalisere lydkilder
Funn:
Normale funn ved klinisk undersøkelse
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er audiometri
Behandling:
Høreapparat eller annen forsterkning av lyd via tekniske hjelpemiddel
 1. Blevins NH. Presbycusis. UpToDate, last updated May 26, 2020.. UpToDate  
 2. Michels TC, Duffy MT, Rogers DJ. Hearing Loss in Adults: Differential Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2019 Jul 15;100(2):98-108. PMID: 31305044. PubMed  
 3. Nash SD, Cruickshanks KJ, Klein R, et al. The prevalence of hearing impairment and associated risk factors: the Beaver Dam Offspring Study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2011; 137:432. PubMed  
 4. Wattamwar K, Qian ZJ, Otter J, Leskowitz MJ, Caruana FF, Siedlecki B, Spitzer JB, Lalwani AK. Increases in the Rate of Age-Related Hearing Loss in the Older Old. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2017 Jan 1;143(1):41-45. PMID: 27632707. PubMed  
 5. Aarhus L, Tambs K, Nafstad P, Bjørgan E, Engdahl B. Childhood sensorineural hearing loss: effects of combined exposure with aging or noise exposure later in life. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015. pmid:25975623 PubMed  
 6. Van Eyken E, Van Camp G, Van Laer L. The complexity of age-related hearing impairment: contributing environmental and genetic factors. Audiol Neurootol 2007; 12:345. PubMed  
 7. Lie A, Skogstad M, Johnsen TS, et al. The Prevalence of Notched Audiograms in a Cross-Sectional Study of 12,055 Railway Workers. Ear Hear 2015; 36: e86-92. doi:10.1097/AUD.0000000000000129 DOI  
 8. Nondahl DM, Shi X, Cruickshanks KJ, et al. Notched audiograms and noise exposure history in older adults. Ear Hear 2009; 30: 696-703. doi:10.1097/AUD.0b013e3181b1d418 DOI  
 9. Amieva H, Ouvrard C, Giulioli C, et al. Sel-reported hearing loss, hearing aids, and cognitive decline in elderly adults. J Am Geriatr Soc 2015; 63: 2099-104. doi:10.1111/jgs.13649 DOI  
 10. Mondelli MF, Souza PJ. Quality of life in elderly adults before and after hearing aid fitting. Braz J Otorhinolaryngol. 2012 Jun;78(3):49-56. English, Portuguese. PMID: 22714847. PubMed  
 11. Eshraghi AA, Rodriguez M, Balkany TJ, Telischi FF, Angeli S, Hodges AV, Adil E. Cochlear implant surgery in patients more than seventy-nine years old. Laryngoscope. 2009 Jun;119(6):1180-3. PMID: 19301411.
 12. Lin FR. Hearing loss and cognition among older adults in the United States. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2011; 66: 1131-6. pmid:21768501 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus, professor ved Universitetet i Bergen