Hopp til hovedinnhold

Labyrintitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En infeksjon i labyrinten i det indre øret som påvirker hørsel og balanse. Ofte forutgått av luftveisinfeksjon
Forekomst:
Ukjent, men relativt sjelden
Symptomer:
Akutt oppstått svimmelhet og nedsatt hørsel på ett eller begge ørene. Kan også ha øresus, tetthet eller smerter i ett eller begge ørene. Kraftige plager initialt, ofte sengeliggende, gradvis bedring i løpet av dager til uker
Funn:
Nedsatt hørsel og ev. spontannystagmus og nedsatt hørsel. Ev. otitis media
Diagnostikk:
Klinisk nevrologisk undersøkelse, nystagmus-undersøkelse, ØNH-u.s.
Behandling:
Ofte behov for innleggelse i akuttfase. Sengeleie de første dagene, ev. kvalmestillende, ev. kort kortisonkur
 • Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer - nettsted  
 1. Boston ME. Labyrinthitis. Medscape, sist oppdatert Jan 23, 2017.
 2. Balanselaboratoriet. Svimmelhet - diagnostikk og behandling. 6.9. Labyrintitt. Sist oppdatert FG 01.2020 www.balanselaboratoriet.no  
 3. Wu JF, Jin Z, Yang JM, Liu YH, Duan ML. Extracranial and intracranial complications of otitis media: 22-year clinical experience and analysis. Acta Otolaryngol. 2012 Mar. 132 (3):261-5
 4. Broughton SS, Meyerhoff WE, Cohen SB. Immune-mediated inner ear disease: 10-year experience. Semin Arthritis Rheum. Oct 2004;34(2):544-8. PubMed  
 5. Strum D, Kim S, Shim T, Monfared A. An update on autoimmune inner ear disease: A systematic review of pharmacotherapy. Am J Otolaryngol 2020; 41: 102310. pmid:31733712 PubMed  
 6. Ljøstad U, Eldøen G, Goplen FK, Aamodt AG, Mygland Å. Utredning ved akutt svimmelhet. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.18.0958 DOI  
 7. Maire R, van Melle G. Diagnostic value of vestibulo-ocular reflex parameters in the detection and characterization of labyrinthine lesions. Otol Neurotol. Jun 2006;27(4):535-41. PubMed  
 8. Peng R, Chow D, De Seta D, Lalwani AK. Intensity of gadolinium enhancement on MRI is useful in differentiation of intracochlear inflammation from tumor. Otol Neurotol. 2014; 35:905-10. PMID: 24797564 PubMed  
 9. Strupp M, Zingler VC, Arbusow V, Niklas D, Maag KP, Dieterich M, et al. Methylprednisolone, valacyclovir, or the combination for vestibular neuritis. N Engl J Med. Jul 22 2004;351(4):354-61.
 10. Cohen HS, Kimball KT. Decreased ataxia and improved balance after vestibular rehabilitation. Otolaryngol Head Neck Surg. Apr 2004;130(4):418-25. PubMed  
 11. Woolley AL, Kirk KA, Neumann AM Jr, McWilliams SM, Murray J, Freind D. Risk factors for hearing loss from meningitis in children: the Children's Hospital experience. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. May 1999;125(5):509-14. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL