Hopp til hovedinnhold

Ménières sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En sykdom karakterisert ved gjentatte episoder med symptomene vertigo, hørselstap, tinnitus og trykkfølelse i øret
Forekomst:
Prevalens er i Norge antatt å være ca. 5.000 personer
Symptomer:
Ensidige, fluktuerende øresymptomer (hørselstap, trykkfølelse, tinnitus) og vertigoanfall som varer fra 20 minutter til 12 timer
Funn:
Karakteristisk audiogram (basstap). Under anfall ses nystagmus, horisontal ev. med rotatorisk komponent
Diagnostikk:
Audiogram er et nødvendig diagnostikum. MR må tas for å utelukke akustikusnevrinom
Behandling:
Informasjon, egne tiltak under anfallet, anfallsforebyggende tiltak
 • Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer - nettsted 
 • Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menierès sykdom. Helsedirektoratet 2016. 
 1. Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom. Helsedirektoratet 2016. www.helsebiblioteket.no  
 2. Ghossaini SN. Meniere's disease. BMJ Best Practice, last updated 18 Jun 2021. bestpractice.bmj.com  
 3. Wright T. Menière's disease. BMJ Clin Evid. 2015 Nov 5; 2015: 0505. PMID: 26545070. PubMed  
 4. Klockars T, Kentala E. Inheritance of Meniere's disease in the Finnish population. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007; 133:73-7. PMID: 17224529 PubMed  
 5. Merchant SN, Adams JC, Nadol JB Jr. Pathophysiology of Meniere's syndrome: are symptoms caused by endolymphatic hydrops?. Otol Neurotol. 2005; 26:74-81 PMID: 15699723 PubMed  
 6. Gürkov R, Pyykö I, Zou J, Kentala E. What is Menière's disease? A contemporary re-evaluation of endolymphatic hydrops. J Neurol 2016; Suppl 1: 71-81. pmid:27083887 PubMed  
 7. Moskowitz HS, Dinces EA. Meniere disease: Evaluation, diagnosis, and management. UpToDate, last updated Jan 15, 2021. UpToDate  
 8. Roman-Naranjo P, Gallego-Martinez A, Lopez Escamez JA. Genetics of vestibular syndromes. Curr Opin Neurol 2018; 31: 105-110. pmid:29095749 PubMed  
 9. Basura GJ, Adams ME, Monfared A, et al. Clinical Practice Guideline: Ménière’s Disease. Otolaryngol Head Neck Surg . 2020; 162: 414-34. pmid:32267820 PubMed  
 10. Perez-Garrigues H, Lopez-Escamez JA, Perez P, et al. Time course of episodes of definitive vertigo in Meniere's disease. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;134(11):1149-1154. PubMed  
 11. Crowson MG, Patki A, Tucci DL. A Systematic Review of Diuretics in the Medical Management of Meniere's Disease. Otolaryngol Head Neck Surg 2016; 154(5):824-34. PMID: 26932948 PubMed  
 12. Adrion C, Fischer CS, Wagner J, et al. Efficacy and safety of betahistine treatment in patients with Meniere's disease: primary results of a long term, multicentre, double blind, randomised, placebo controlled, dose defining trial (BEMED trial). BMJ 2016; 352: h6816. PMID: 26797774 PubMed  
 13. James A, Burton MJ. Betahistine for Ménière's disease or syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 1. Art. No.: CD001873. DOI: 10.1002/14651858.CD001873. The Cochrane Library  
 14. Murdin L, Hussain K, Schilder AGM. Betahistine for symptoms of vertigo. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD010696. The Cochrane Library  
 15. Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E. Antisecretory factor-inducing therapy improves the clinical outcome in patients with Meniere's disease. Acta Otolaryngol 2010;130(2):223-7. PMID: 19479454 PubMed  
 16. Patel M, Agarwal K, Arshad Q, et al. Intratympanic methylprednisolone versus gentamicin in patients with unilateral Meniere`s disease: a randomised, double-blind, comparative effectiveness trial. Lancet. 2016. PMID: 27865535 PubMed  
 17. van Sonsbeek S, Pullens B, van Benthem PP. Positive pressure therapy for Ménière's disease or syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD008419. DOI: 10.1002/14651858.CD008419.pub2 DOI  
 18. Pullens B, Verschuur HP, van Benthem PP. Surgery for Ménière's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD005395. DOI: 10.1002/14651858.CD005395.pub3 DOI  
 19. Schlegel M, Vibert D, Ott SR, Häusler R, Caversaccio MD. Functional results and quality of life after retrosigmoid vestibular neurectomy in patients with Meniere's disease. Otol Neurotol 2012;33(8):1380-5. PMID: 22931868 PubMed  
 20. Fife TA, Lewis MP, May JS, Oliver ER. Cochlear Implantation in Ménière's Disease. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014; 140: 535-9. PubMed  
 21. Minor LB, Schessel DA, Carey JP. Ménière's disease. Curr Opin Neurol. 2004; 17):9-16. PMID: 15090872 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland Universitetssykehus, professor ved Universitetet i Bergen