Hopp til hovedinnhold

Persisterende postural-perseptuell svimmelhet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kronisk men fluktuerende svimmelhet som forverres i oppreist stilling, ved kompliserte synsinntrykk og ved kroppsbevegelse. 
Forekomst:
Ukjent forekomst, men sannsynligvis ikke sjelden.
Symptomer:
Svimmelhet, ustøhetsfølelse i oppreist stilling. 
Funn:
Vanligvis normal klinisk, nevrologisk status. Noen kan ha vestibulære utfall. 
Diagnostikk:
 Spesifikke diagnostiske kriterier basert på typiske symptomer og funn. 
Behandling:
God informasjon. Vestibulær rehabilitering. Ev. kognitiv atferdsterapi. 
 • Eldøen G, Ljøstad U, Goplen FK, et al. Persisterende postural-perseptuell svimmelhet. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.18.0962
 1. Staab JP, Eckhardt-Henn A, Horii A et al. Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): Consensus document of the committee for the Classification of Vestibular Disorders of the Bárány Society. J Vestib Res 2017; 27: 191–208. PMID: 29036855 PubMed  
 2. Powell G, Derry-Sumner H, Rajenderkumar D, et al. Persistent postural perceptual dizziness is on a spectrum in the general population. Neurology 2020; 94: e1929. pmid:32300064 PubMed  
 3. Hanley K, O’ Dowd T. Symptoms of vertigo in general practice: a prospective study of diagnosis. Br J Gen Pract 2002;52:809-12. pmid:12392120 PubMed  
 4. Stam H, Harting T, Sluijs Mv, et al. Usual care and management of fall risk increasing drugs in older dizzy patients in Dutch general practice. Scand J Prim Health Care 2016;34:165-71. pmid:27049170 PubMed  
 5. Eldøen G, Ljøstad U, Goplen FK, et al. Persisterende postural-perseptuell svimmelhet. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.18.0962 DOI  
 6. Azzi JL, Khoury M, Séguin J, et al. Characteristics of persistent postural perceptual dizziness patients in a multidisciplinary dizziness clinic. J Vestib Res. 2022;32(3):285-293. PMID: 34151875 PubMed  
 7. Hall CD, Herdman SJ, Whitney SL, et al. Vestibular rehabilitation for peripheral vestibular hypofunction: An evidence-based clinical practice guideline: From The American Physical Therapy Association Neurology Section. J Neurol Phys Ther 2016; 40: 124–55. PMID: 26913496 PubMed  
 8. Raymond MJ, Vivas EX. Current and Emerging Medical Therapies for Dizziness. Otolaryngol Clin North Am 2021; 54: 1037-1056. pmid:34538357 PubMed  
 9. Popkirov S, Staab JP, Stone J, et al. Persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): a common, characteristic and treatable cause of chronic dizziness. Pract Neurol 2018; 18: 5-13. pmid:29208729 PubMed  
 10. Bronstein AM, Lempert T, Seemungal BM. Chronic dizziness: a practical approach. Pract Neurol 2010; 10: 129–39. PMID: 20498184 PubMed  
 11. van Vugt VA, van der Wouden JC, Essery R, et al. Internet based vestibular rehabilitation with and without physiotherapy support for adults aged 50 and older with a chronic vestibular syndrome in general practice: three armed randomised controlled trial. BMJ 2019; 367: l5922. pmid:31690561 PubMed  
 • Guttorm Eldøen, spesialist i øre-nese-halssykdommer og nevrologi, overlege nevrologisk avdeling, Molde sykehus
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL