Hopp til hovedinnhold

Plutselig sensorinevralt hørselstap

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Plutselig, innen 72 timer, svekkelse av hørselen
Forekomst:
Antall nye tilfeller per år angis til 5-27 per 100.000
Symptomer:
Raskt innsettende hørselstap, ofte med trykkfølelse i øret, øresus og forvrengning av lyd
Kliniske funn:
Hørselstap der Weber lateraliserer og er Rinne positiv
Diagnostikk:
Typisk sykehistorie, ofte ensidig hørselstap ved audiometri
Behandling:
Ev. kortikosteroid, ev. også hyperbar oksygenbehandling i studie (2023)
 • Wardenburg R. Plötslig sensorineural hörselsnedsätning. Medibas 2018.
 1. Bayoumy AB, de Ru JA. Sudden deafness and tuning fork tests: towards optimal utilisation. Pract Neurol. 2020;20(1):66-68. PubMed  
 2. Leung MA, Flaherty A, Zhang JA, et al. Sudden Sensorineural Hearing Loss: Primary Care Update. Hawaii J Med Public Health 2016; 75(6): 172-74. pmid:27413627 PubMed  
 3. Wei BP, Stathopoulos D, O'Leary S. Steroids for idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Cochrane Database Syst Rev 2013; 7: CD003998. doi:10.1002/14651858.CD003998.pub3 DOI  
 4. Crane A, Camilon M, Nguyen S, Meyer TA. Steroids for treatment of sudden sensorineural hearing loss: a meta-analysis of randomized controlled trials. Laryngoscope 2015; 125: 209-17. pmid:25045896 PubMed  
 5. Hultcrantz E, Nosrati-Zarenoe R. Corticosteroid treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss: analysis of an RCT and material drawn from the Swedish national database. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015; 272: 3169-75. pmid:25351498 PubMed  
 6. Weber PC. Sudden sensorineural hearing loss in adults: Evaluation and management. UpToDate, last updated Jun 18, 2020. UpToDate  
 7. Bennet MH, Kertesz T, Perleth M, et al. Hyperbaric oxygen for idiopathic sudden sensorineural hearing loss and tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2012; 10: CD004739. doi:10.1002/14651858.CD004739.pub4 DOI  
 8. de Ru JA, Bayoumy AB. Sudden deafness: hyperbaric oxygen therapy should be discussed. BMJ. 2019 Feb 20;364:l758. PMID: 30787000.
 9. Stachler RJ, Chandrasekhar SS, Archer SM. Clinical practice guideline: sudden hearing loss. Otolaryngol Head Neck Surg 2012; 146(3 Suppl): S1-35. pmid:22383545 PubMed  
 • Jan Erik Berge, PhD. Spesialist i øre-, nese-, halssykdommer, Haukeland universitetssykehus
 • Bernd Müller, PhD. Spesialist i Nevrologi, dykkerlege, Haukeland universitetssykehus
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL (tilpasning til NEL)