Hopp til hovedinnhold

Tensor tympani syndrom

Publisert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Øresymptomer som skyldes myoklonus i mellomøret, endringer i tensjonen til tensor tympani muskelen
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Øreklikking, kronisk øresmerte, hyperakusis, akustisk sjokk
Funn:
Vanligvis ingen kliniske funn, men noen ganger kan undersøkeren høre pasientens øresus
Diagnostikk:
Sykehistorien gir mistanke om tilstanden
Behandling:
Legemiddelbehandling har usikker effekt, men kan forsøkes
  • Keidar E, De Jong R, Kwartowitz G. Tensor Tympani Syndrome. StatPearls (Internet). Last update August 24, 2020.www.ncbi.nlm.nih.gov 
  1. Keidar E, De Jong R, Kwartowitz G. Tensor Tympani Syndrome. StatPearls (Internet). Last update August 24, 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Ramírez LM, Ballesteros LE, Sandoval GP. Tensor tympani muscle: strange chewing muscle. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2007 Mar 1;12(2):E96-100. PMID: 17322813. PubMed  
  3. Noreña AJ, Fournier P, Londero A, et al. An Integrative Model Accounting for the Symptom Cluster Triggered After an Acoustic Shock. Trends Hear. 2018 Jan-Dec;22:2331216518801725. PubMed  
  4. Westcott M. Acoustic shock injury (ASI). Acta Otolaryngol Suppl. 2006 Dec;(556):54-8. PMID: 17114144. PubMed  
  5. Bhimrao SK, Masterson L, Baguley D. Systematic review of management strategies for middle ear myoclonus. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 May;146(5):698-706. Epub 2012 Jan 18. PMID: 22261497. PubMed  
  6. Wu V, Cooke B, Eitutis S, et al. Approach to tinnitus management. Can Fam Physician. 2018 Jul;64(7):491-495. PMID: 30002023.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim