Hopp til hovedinnhold

Mastoiditt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i de mastoide luftcellene i temporalbeinet etter spredning fra mellomørebetennelse og som på sikt kan medføre benet destruksjon
Forekomst:
Sjelden tilstand, hyppigst blant småbarn
Symptomer:
Nedsatt hørsel, ev. øresmerter, sekresjon ut øregangen, særlig hos småbarn etter ørebetennelse
Funn:
Kan være feber, sekresjon fra øret, ev. ømhet, erytem og hevelse over mastoidprosessen
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser kan være CT eller MR
Behandling:
Antibiotika, smertestillende og ofte kirurgisk drenasje
  1. Devan PP. Mastoiditis. Medscape, last updated Feb 15, 2018.
  2. Wald ER. Acute mastoiditis in children: Clinical features and diagnosis. UpToDate, last updated Jan 18, 2022. UpToDate  
  3. Groth A, Enoksson F, Hultcrantz M, et al. Acute mastoiditis in children aged 0-16 years--a national study of 678 cases in Sweden comparing different age groups. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012; 76:1494. PubMed  
  4. Thompson PL, Gilbert RE, Long PF, et al. Effect of antibiotics for otitis media on mastoiditis in children: a retrospective cohort study using the United kingdom general practice research database. Pediatrics 2009; 123: 424-30. Pediatrics  
  5. Gorphe P, de Barros A, Choussy O et al. Acute mastoiditis in children: 10 years experience in a French tertiary university referral center. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011; PMID: 21713452. PubMed  
  6. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Øvre luftveier. Akutt mastoiditt. Sist faglig oppdatert: 21. september 2021. helsedirektoratet.no  
  7. Wald ER. Acute mastoiditis in children: Treatment and prevention. UpToDate, last updated Jan 17, 2019. UpToDate  
  8. Oestreicher-Kedem Y, Raveh E, Kornreich L, et al. Complications of mastoiditis in children at the onset of a new millennium. Ann Otol Rhinol Laryngol 2005; 114: 147-52. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, overlege ØNH-avdelingen Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen