Hopp til hovedinnhold

Mellomørebetennelse, akutt (AOM)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En akutt infeksjon i mellomørets slimhinner med hurtig innsetting av et eller flere kliniske tegn på inflammasjon i mellomøret
Forekomst:
Høyest forekomst i alderen 6-18 måneder. Ca. 30% av alle barn har hatt mellomørebetennelse ved 1 års alder,  ca. 80% ved skolestart
Symptomer:
Øresmerter, ofte forverrelse om natta. Smertene utvikler seg raskt, urolig barn, tar seg til øret - ved perforasjon smertelindring og sekresjon
Funn:
Injisert, bukende trommehinne, ev. perforasjon med sekresjon
Diagnostikk:
Ev. bakteriologisk test ved nylig perforasjon
Behandling:
Antibiotika indisert særlig hos barn under 1 år og "ørebarn."
 • Helsedirektoratet (2023). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07.09.2022. Siden lest 24.10.2023.
 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, sist faglig oppdatert 07.09.2022, lest 24.10.2023
 2. Harmes KM, Blackwood A, Burrows HL, et al. Otitis media: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2013; 88: 435-40. American Family Physician  
 3. Lee C, Preciado D, Hoberman A. Tympanostomy Tubes for Recurrent Otitis Media. N Engl J Med 2022; 387: 83-85. doi: 10.1056/NEJMclde2202050 DOI  
 4. Marom T, Tan A, Wilkinson GS, et al. Trends in otitis media-related health care use in the United States, 2001-2011. JAMA Pediatr 2014; 168: 68-75. pmid:24276262 PubMed  
 5. Sandvik H. Barn på legevakt med ørebetennelse etter innføring av pneumokokkvaksinen. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 447-9. doi:10.4045/tidsskr.19.0727 DOI  
 6. Thompson PL, Gilbert RE, Long PF, et al. Effect of antibiotics for otitis media on mastoiditis in children: a retrospective cohort study using the United kingdom general practice research database. Pediatrics 2009; 123: 424-30. Pediatrics  
 7. Gaddey HL, Wright MT, Nelson TN. Otitis Media: Rapid Evidence Review. Am Fam Physician. 2019 Sep 15;100(6):350-356. PMID: 31524361. PubMed  
 8. Spurling GKP, Del Mar CB, Dooley L, et al. Delayed antibiotic prescriptions for respiratory infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD004417. The Cochrane Library  
 9. Venekamp RP, Sanders SL, Glasziou PP, et al. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Nov 15;11(11):CD000219. pub5. PMID: 37965923 PubMed  
 10. Kozyrskyj AL, Klassen TP, Moffatt M, Harvey K. Short-course antibiotics for acute otitis media. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD001095. DOI: 10.1002/14651858.CD001095.pub2 DOI  
 11. Hoberman A, Paradise JL, Rockette HJ, et al. Shortened antimicrobial treatment for acute otitis media in young children. N Engl J Med 2016; 375: 2446-56. pmid:PMID: 28002709 PubMed  
 12. Norsk barnelegeforening. Gjør kloke valg. Siden besøkt 26.02.2021. www.legeforeningen.no  
 13. Sjoukes A, Venekamp RP, van de Pol AC, Hay AD, Little P, Schilder AGM, Damoiseaux RAMJ. Paracetamol (acetaminophen) or non‐steroidal anti‐inflammatory drugs, alone or combined, for pain relief in acute otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD011534. DOI: 10.1002/14651858.CD011534.pub2. DOI  
 14. Venekamp RP, Mick P, Schilder AGM, Nunez DA. Grommets (ventilation tubes) for recurrent acute otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD012017. DOI: 10.1002/14651858.CD012017.pub2. The Cochrane Library  
 15. Hoberman A, Preciado D, Paradise JL et al. Tympanostomy Tubes or Medical Management for Recurrent Acute Otitis Media. N Engl J Med. 2021 May 13;384(19):1789-1799. PMID: 33979487. PubMed  
 16. Rovers MM, Numans ME, Langenbach E, Grobbee DE, Verheij TJ, Schilder AG. Is pacifier use a risk factor for acute otitis media? A dynamic cohort study. Fam Pract 2008; 25: 233-6. PubMed  
 17. Salah M, Abdel-Aziz M, Al-Farok A, Jebrini A. Recurrent acute otitis media in infants: analysis of risk factors. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013; 77: 1665-9. pmid:23953241 PubMed  
 18. Pichichero M, Kaur R, Scott DA, et al. Effectiveness of 13-valent pneumococcal conjugate vaccination for protection against acute otitis media caused by Streptococcus pneumoniae in healthy young children: a prospective observational study. Lancet Child Adolesc Health 2018. doi:10.1016/S2352-4642(18)30168-8 DOI  
 19. Norhayati MN, Ho JJ, Azman MY. Influenza vaccines for preventing acute otitis media in infants and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD010089. DOI: 10.1002/14651858.CD010089.pub3. DOI  
 20. Scott AM, Clark J, Julien B et al. Probiotics for preventing acute otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 6. Art. No.: CD012941. DOI: 10.1002/14651858.CD012941.pub2 DOI  
 21. Azarpazhooh A, Lawrence HP, Shah PS. Xylitol for preventing acute otitis media in children up to 12 years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD007095. DOI: 10.1002/14651858.CD007095.pub3. DOI  
 22. Rosenfeld RM, Kay D. Candidate's thesis: natural history of untreated otitis media. Laryngoscope 2003; 113: 1645-57. PubMed  
 23. Anthonsen K, Høstmark K, Hansen S, et al. Acute mastoiditis in children: A 10-year retrospective and validated multicenter study. Pediatric Inf Dis J 2013; 32: 436-40. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
 • Morten Lindbæk, førsteamanuensis, spesialist i allmennmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo