Hopp til hovedinnhold

Myringitt, bulløs

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt betennelse av trommehinnen med væske- eller blodfylte bullae på trommehinnen. Ofte samtidig mellomørebetennelse
Forekomst:
Oppstår i ca. 5% av tilfellene ved akutt mellomørebetennelse hos barn under 2 år, sjeldnere hos eldre barn og voksne
Symptomer:
Sterke øresmerter, som oftest mere uttalte enn ved vanlig ørebetennelse
Funn:
Ved otoskopi finnes bulløse, væske- eller blodfylte bullae på trommehinnen
Diagnostikk:
Ulike grader av bukende trommehinne ved samtidig mellomørebetennelse
Behandling:
Analgeteika ved behov. Ev. antibiotika med indikasjonsstilling og valg av antibiotikum som ved akutt mellomørebetennelse. 
  1. Kasinathan S, Kondamudi NP. Bullous Myringitis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; February 20, 2022. PMID: 31971705 PubMed  
  2. Kotikoski MJ, Palmu AAI, Puhakka HJ. The symptoms and clinical course of acute bullous myringitis in children less than two years of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003. pmid:12623153 PubMed  
  3. Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, Ganiats TG, Hoberman A, Jackson MA, Joffe MD, Miller DT, Rosenfeld RM, Sevilla XD, Schwartz RH, Thomas PA, Tunkel DE. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics. 2013 Mar;131(3):e964-99. PubMed  
  4. Devaraja K. Myringitis: An update. J Otol. 2019 Mar;14(1):26-29. PMID: 30936899 PubMed  
  5. Limb CJ, Lustig LR, Durand ML. Acute otitis media in adults. UpToDate, last updated Dec 07, 2018. www.uptodate.com  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen