Hopp til hovedinnhold

Otosklerose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en langsomt progredierende degenerativ spongiøs beinsykdom, som rammer temporalbenet og især den benede labyrint og dermed cochlea
Forekomst:
Forekommer hos 0,5-1% av befolkningen og debuterer i ung, voksen alder
Symptomer:
Typisk symptom er langsomt økende høretap som er mest uttalt for lave frekvenser
Funn:
Lateralisering ved Webers prøve og Rinne negativ (benledning best)
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser kan være audiometri, tympanometri, impedansundersøkelse, øremikroskopi
Behandling:
Initialt med høreapparat, senere ørekirurgi
 1. Wanscher JH, Grøntved AM, Faber CE. Resultater efter primær stapedotomi ved otosklerose. Ugeskr Læger 2009; 171: 511. Ugeskrift for Læger  
 2. Cureoglu S, Baylan MY, Paparella MM. Cochlear otosclerosis. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Oct;18(5):357-62. PMID: 20693902 PubMed  
 3. Crompton M, Cadge BA, Ziff JL, et al. The Epidemiology of Otosclerosis in a British Cohort. Otol Neurotol. 2019;40(1):22-30. PubMed  
 4. Niedermeyer HP, Hausler R, Schwub D et al. Evidence of increased average age of patients with otosclerosis. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 17-24. PubMed  
 5. Thys M, Van Den BK, Iliadou V et al. A seventh locus for otosclerosis, OTSC7, maps to chromosome 6q13-16.1. Eur J Hum Genet 2007; 15: 362-8. PubMed  
 6. Niedermeyer HP, Becker ET, Arnold W. Expression of collagens in the otosclerotic bone. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 45-9. PubMed  
 7. Niedermeyer HP, Gantumur T, Neubert WJ et al. Measles virus and otosclerosis. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 86-92. PubMed  
 8. Sorensen MS, Frisch T, Bretlau P. Dynamic bone studies of the labyrinthine capsule in relation to otosclerosis. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 53-8. PubMed  
 9. Pedersen CB. Øreoperationer, før og nu. Udvalgte emner fra otologiens historie m.m. 1. Viborg: Special-Trykkeriet Viborg, 2007; 145-81.
 10. Vincent R, Sperling NM, Oates J et al. Surgical findings and long-term hearing results in 3,050 stapedotomies for primary otosclerosis: A prospective study with the otology-neurotology database. Otol Neurotol 2006; 27: 25-47. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen