Hopp til hovedinnhold

Trommehinneruptur

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ruptur i trommehinnen kan oppstå ved mellomørebetennelse, barotraume eller plutselig trykkstigning i øregangen
Forekomst:
Ingen uvanlig hendelse
Symptomer:
Ved traumeutløst ruptur oppstår initial smerte, lett hørseltap, øresus og dottfølelse. Ved akutt mellomørebetennelse oppstår smertelindring
Funn:
Ruptur etter traume gir oftest sentral defekt med flikete kanter i trommehinnen, koagler etter blødning
Diagnostikk:
Stemmegaffelprøver kan bekrefte øreskaden
Behandling:
Rupturen lukker seg i de aller fleste tilfeller spontant
  1. Dolhi N, Weimer AD. Tympanic Membrane Perforations. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 11, 2021. PMID: 32491810 PubMed  
  2. Ely JW, Hansen MR, Clark EC. Diagnosis of Ear Pain. Am Fam Physician 2008; 77: 621-8. pmid:18350760 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen