Hopp til hovedinnhold

Oral herpes simplex infeksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) kan forårsake akutte eller residiverende orale infeksjoner - herpetisk gingivostomatitt
Forekomst:
Akutt infeksjon ses hovedsakelig hos barn i alderen 6 mnd til 5 år
Symptomer:
Tidlig i forløpet kan man se vesikulære lesjoner i munnhulen. Den syke klager over ømhet/smerter, vil ikke spise, er allment utilpass, ev. feber
Funn:
Kan tidlig i forløpet være tettsittende, væskefyllte, gulaktige vesikler i munnhulen
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser har verdi
Behandling:
Tilstanden går over av seg selv. Tilby barn med akutt gingivostomatitt rikelig med drikke, ev. is
  1. Reibel J, Kragelund C. Infektioner i mundslimhinden. Ugeskr Læger 2010; 172: 3023. Ugeskrift for Læger  
  2. Keels MA, Clements DA. Herpetic gingivostomatitis in young children. UpToDate, last updated Oct 16, 2019. UpToDate  
  3. Kolokotronis A, Doumas S. Herpes simplex virus infection, with particular reference to the progression and complications of primary herpetic gingivostomatitis. Clin Microbiol Infect 2006; 12:202. PubMed  
  4. Fatahzadeh M, Schwartz RA. Human herpes simplex virus infections: epidemiology, pathogenesis, symptomatology, diagnosis, and management. J Am Acad Dermatol 2007; 57: 737-63. PubMed  
  5. Arduino PG, Porter SR. Oral and perioral herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infection: review of its management. Oral Dis 2006; 12: 254-70. PubMed  
  6. Ayoade FO. Herpes simplex. Medscape, last updated Mar 01, 2018. emedicine.medscape.com  
  7. Arduino PG, Porter SR. Herpes simplex virus type I infection: overview on relevant clinico-pathological features. J Oral Pathol Med 2008; 37: 107-21. PubMed  
  8. Chi CC, Wang SH, Delamere FM, Wojnarowska F, Peters MC, Kanjirath PP. Interventions for prevention of herpes simplex labialis (cold sores on the lips). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD010095. DOI: 10.1002/14651858.CD010095.pub2. DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim