Hopp til hovedinnhold

Kontaktallergi i munnhulen

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kontaktallergi i munnhulen er sjeldnere enn kontaktallergi i huden
Forekomst:
Ganske sjelden
Symptomer:
Kan være brennende fornemmelse, smerte, parestesi, nummenhet, dårlig smak, økt spyttproduksjon, kløe rundt munnen
Funn:
Mulige kliniske funn kan være erytematøse lesjoner, erosjoner, ulcerasjoner, leukoplakier, orale lichenoide reaksjoner, kontakturtikaria og brennende-munn-syndrom
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser kan være spesifikt IgE i serum, ev. epikutantesting
Behandling:
Unngå utløsende årsaker, ev. lokal kortison?
  1. Morken T, Gjerdet NR. Kontaktallergi i munnhulen. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1342-4. PubMed  
  2. Dal Sacco D, Gibelli D, Gallo R. Contact allergy in the burning mouth syndrome: a retrospective study on 38 patients. Acta Derm Venereol 2005; 85: 63-4. PubMed  
  3. Feller L, Wood NH, Khammissa RA, Lemmer J. Review: allergic contact stomatitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2017; 123: 559-565. PubMed  
  4. Tosti A. Contact stomatitis. Medscape, last updated Dec 15, 2017. emedicine.medscape.com  
  5. Cifuentes M, Davari P, Rogers RS 3rd. Contact stomatitis. Clin Dermatol. 2017; 35: 435-440. PMID: 28916024. PubMed  
  6. Zarone F, Di Mauro MI, Ausiello P, Ruggiero G, Sorrentino R. Current status on lithium disilicate and zirconia: a narrative review. BMC Oral Health. 2019;19(1):134. Published 2019 Jul 4. PMID: 31272441. PubMed  
  7. Syed M, Chopra R, Sachdev V. Allergic Reactions to Dental Materials-A Systematic Review. J Clin Diagn Res. 2015 Oct;9(10):ZE04-9. Epub 2015 Oct 1. PMID: 26557634 PubMed  
  8. Zakrzewska J, Buchanan JA. Burning mouth syndrome. BMJ Clin Evid. 2016 Jan 7;2016:1301. PMID: 26745781 PubMed  
  9. Larsen KR, Johansen JD, Reibel J, Zachariae C, Rosing K, Pedersen AML. Oral symptoms and salivary findings in oral lichen planus, oral lichenoid lesions and stomatitis. BMC Oral Health. 2017; 17: 103. PMID: 28662707. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)