Hopp til hovedinnhold

Vestibularisschwannom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En histologisk godartet og langsomtvoksende svulst i indre øregang
Forekomst:
70-100 nye tilfeller hvert år i Norge, opptrer som regel i 40-50 årsalderen. Like vanlig hos begge kjønn
Symptomer:
Gir lite symptomer initialt, men medfører som regel ensidig hørselstap og svimmelhet på sikt
Funn:
Tester kan avsløre ensidig hørselstap og balanseproblemer
Diagnostikk:
MR bekrefter diagnosen, behandlingsvurderinger bør gjøres ved kompetansesenter (Haukeland)
Behandling:
Observasjon og kirurgi om nødvendig (gammakniv benyttes ofte)
  1. Goplen FK, Vassbotn F. Vestibulært schwannom. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi. 2017. www.legeforeningen.no  
  2. Vestibulært schwannom. Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sjukdommar. Handbok for helsepersonell. Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus. Siden besøkt 06.09.2022. helse-bergen.no  
  3. Schütz J, Steding-Jessen M, Hansen S, Stangerup SE, Caye-Thomasen P, Pulsen AH, Johansen C, Long-term mobile phone use and the risk of vestibular schwanoma: A Danish nationwide cohort study. Am J Epidemiol 2011;174: 416-22. American Journal of Epidemiology  
  4. Lüscher M, et al. Akustikusneurinom. Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.01.2017.
  5. Myrseth E, Møller P, Pedersen PH, Lund-Johansen M. Vestibular schwannoma: surgery or gamma knife radiosurgery? A prospective, nonrandomized study. Neurosurgery 2009; 64: 654-61. PubMed  
  6. Myrseth E, Pedersen PH, Møller P, Lund-Johansen M. Treatment of vestibular schwannomas. Why, when and how?. Acta Neurochir (Wien) 2007; 149: 647-60. PubMed  
  7. Pollock BE. Vestibular schwannoma management: an evidence-based comparison of stereotactic radiosurgery and microsurgical resection. Prog Neurol Surg 2008; 21: 222-7. PubMed  
  8. Vernick DM, Ramakrishna N. Vestibular schwannoma (acoustic neuroma). UpToDate, last updated May 18, 2011. UpToDate  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus. Professor ved Universitetet i Bergen