Hopp til hovedinnhold

Vestibularisschwannom

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
En histologisk godartet og langsomtvoksende svulst i indre øregang
Forekomst:
70-100 nye tilfeller hvert år i Norge, opptrer som regel i 40-50 årsalderen. Like vanlig hos begge kjønn
Symptomer:
Gir lite symptomer initialt, men medfører som regel ensidig hørselstap og svimmelhet på sikt
Funn:
Tester kan avsløre ensidig hørselstap og balanseproblemer
Diagnostikk:
MR bekrefter diagnosen, behandlingsvurderinger bør gjøres ved kompetansesenter (Haukeland)
Behandling:
Observasjon og kirurgi om nødvendig (gammakniv benyttes ofte)
 1. Møller P, Myrseth E, Pedersen P-H, Kråkenes J, Larsen JL, Moen G. Behandling av akustikusnevrinom. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1467-70. PubMed  
 2. Vestibulært schwannom. Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sjukdommar. Handbok for helsepersonell. Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus. Sist endret 22.05.2018. www.helse-bergen.no  
 3. Schütz J, Steding-Jessen M, Hansen S, Stangerup SE, Caye-Thomasen P, Pulsen AH, Johansen C, Long-term mobile phone use and the risk of vestibular schwanoma: A Danish nationwide cohort study. Am J Epidemiol 2011;174: 416-22. American Journal of Epidemiology  
 4. Lüscher M, et al. Akustikusneurinom. Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.01.2017.
 5. Helseth E, Meling T, Lundar T, et al. Intrakraniale svulster hos voksne. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 456-61. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Myrseth E, Møller P, Pedersen PH, Lund-Johansen M. Vestibular schwannoma: surgery or gamma knife radiosurgery? A prospective, nonrandomized study. Neurosurgery 2009; 64: 654-61. PubMed  
 7. Myrseth E, Pedersen PH, Møller P, Lund-Johansen M. Treatment of vestibular schwannomas. Why, when and how?. Acta Neurochir (Wien) 2007; 149: 647-60. PubMed  
 8. Pollock BE. Vestibular schwannoma management: an evidence-based comparison of stereotactic radiosurgery and microsurgical resection. Prog Neurol Surg 2008; 21: 222-7. PubMed  
 9. Flickinger JC, Kondziolka D, Niranjan A, Lunsford D. Results of acoustic nevroma radiosurgery: an analysis of 5 years` experience using current methods. J Neurosurg 2001; 94: 1 - 6. PubMed  
 10. Vernick DM, Ramakrishna N. Vestibular schwannoma (acoustic neuroma). UpToDate, last updated May 18, 2011. UpToDate  
 • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus. Professor ved Universitetet i Bergen