Hopp til hovedinnhold

Bihulebetennelse, akutt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt viral eller bakteriell infeksjon i slimhinner i bihuler, varighet mindre enn 30 dager. Oftest forutgått av forkjølelse og nesetetthet. 
Forekomst:
Hyppig lidelse i allmennpraksis. Viral årsak er langt hyppigere enn bakteriell årsak.
Symptomer:
Typisk er ansiktssmerte ev. tannsmerte, tykt nesesekret og nesetetthet. Langvarige plager, allmennsymptomer eller dobbel innsykning, taler for bakteriell årsak.
Funn:
Ømhet/smerter i ansikt/hode. Tyktflytende misfarget sekret i nese og injiserte slimhinner.
Diagnostikk:
Klinisk diagnose. Bildediagnostikk aktuelt kun ved kompliserte og residiverende tilfeller.
Behandling:
Symptomrettet med smertestillende og slimhinneavsvellende behandling. Antibiotika ved varighet > 1 uke, uttalte symptomer og purulent nesesekresjon.
 • Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Akutt sinusitt. Oslo: Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten og Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 29. juni 2021.
 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07. september 2022, lest 07.02.2023).
 2. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology 2020; 58: 1-464. pmid:32077450 PubMed  
 3. Aring AM, Chan MM. Current concepts in adult acute rhinosinusitis. Am Fam Physician. 2016 Jul 15;94(2):97-105.
 4. Flægstad T, Fjærli HO. Akuttveileder i pediatri. Akutt sinusitt inklusive etmoiditt og periorbital cellulitt/flegmone. Norsk barnelegeforening. Sist revidert 2013. Siden besøkt 27.05.2020 www.helsebiblioteket.no  
 5. Steinsvåg S, Storaas T, Dølvik S, Fuhr T (red). Veileder for øre-nese-halsfaget. Akutt bihulebetennelse. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi. Sist oppdatert 2010. Siden besøkt 28.05.2020 www.legeforeningen.no  
 6. Ebell MH, McKay B, Dale A et al. Accuracy of Signs and Symptoms for the Diagnosis of Acute Rhinosinusitis and Acute Bacterial Rhinosinusitis. Ann Fam Med. 2019 Mar;17(2):164-172. PMID: 30858261 PubMed  
 7. Døving M, Handal T, Galteland P. Bakterielle odontogene infeksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140(7): 10.4045./tidsskr.19.0778. pmid:32378841 PubMed  
 8. van den Broek MF, Gudden C, Kluijfhout WP, et al. No evidence for distinguishing bacterial from viral acute rhinosinusitis using symptom duration and purulent rhinorrhea: a systematic review of the evidence base. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;150(4):533–537.
 9. Clas JWL, Schot MJC, de Jong SAM. Point-of-care C-reactive protein testing and antibiotic prescribing for respiratory tract infections: A randomized controlled trial. Ann Fam Med 2010; 8: 124-33. PubMed  
 10. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Fagmedisinske anbefalinger. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi. Siden besøkt 30.08.2021. www.legeforeningen.no  
 11. Lemiengre MB, van Driel ML, Merenstein D et al. Antibiotics for acute rhinosinusitis in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 9. Art. No.: CD006089. DOI: 10.1002/14651858.CD006089.pub5 DOI  
 12. Fokkens WJ, Hoffmans R. Avoid prescribing antibiotics in acute rhinosinusitis. BMJ 2014; 349: g5703. pmid:25353368 PubMed  
 13. King D, Mitchell B, Williams CP, Spurling GKP. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD006821. DOI: 10.1002/14651858.CD006821.pub3 DOI  
 14. Meltzer EO, Caballero F, Fromer LM et al. Treatment of congestion in upper respiratory diseases. Int J Gen Med. 2010 Apr 8;3:69-91. PMID: 20463825 PubMed  
 15. Shaikh N, Wald ER. Decongestants, antihistamines and nasal irrigation for acute sinusitis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD007909. DOI: 10.1002/14651858.CD007909.pub4 DOI  
 16. Chong LY, Head K, Hopkins C, Philpott C, Glew S, Scadding G, Burton MJ, Schilder AGM. Saline irrigation for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011995. DOI: 10.1002/14651858.CD011995.pub2 DOI  
 17. Zalmanovici Trestioreanu A, Yaphe J. Intranasal steroids for acute sinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD005149. DOI: 10.1002/14651858.CD005149.pub4 DOI  
 18. Hayward G, Heneghan C, Perera R, Thompson M. Intranasal corticosteroids in management of acute sinusitis: a systematic review and meta-analysis. Ann Fam Med. 2012;10(3):241–249. PMID: 22585889 PubMed  
 19. Venekamp RP, Thompson MJ, Hayward G, et al. Systemic corticosteroids for acute sinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD008115. DOI: 10.1002/14651858.CD008115.pub3 DOI  
 20. RELIS database 2016: spm.nr. 5939, RELIS Midt-Norge. Behandlingsvarighet for fenylpropanolamin (Rinexin). Siden besøkt 07.02.2023 relis.no  
 21. Skow M, Fossum GH, Høye S et al. Hospitalizations and severe complications following acute sinusitis in general practice: a registry-based cohort study. J Antimicrob Chemother. 2023 Jul 24:dkad227. Epub ahead of print. PMID: 37486144 PubMed  
 22. Hwang PH. A 51-year-old woman with acute onset of facial pressure, rhinorrhea, and tooth pain: review of acute rhinosinusitis. JAMA 2009; 301: 1798-1807. Journal of the American Medical Association  
 23. Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, et al. Clinical practice guideline (update): adult sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015;152(2 suppl):S1–S39.
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Lindbæk, førsteamanuensis, spesialist i allmennmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Per Hjortdahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen