Hopp til hovedinnhold

Bihulebetennelse, akutt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Akutt viral eller bakteriell infeksjon i slimhinner i bihuler, varighet mindre enn 30 dager. Oftest forutgått av forkjølelse og nesetetthet. 
Forekomst:
Hyppig lidelse i allmennpraksis. Viral årsak er langt hyppigere enn bakteriell årsak.
Symptomer:
Typisk er ansiktssmerte ev. tannsmerte, tykt nesesekret og nesetetthet. Langvarige plager, allmennsymptomer eller dobbel innsykning, taler for bakteriell årsak.
Funn:
Ømhet/smerter i ansikt/hode. Tyktflytende misfarget sekret i nese og injiserte slimhinner.
Diagnostikk:
Klinisk diagnose. Bildediagnostikk aktuelt kun ved kompliserte og residiverende tilfeller.
Behandling:
Symptomrettet med smertestillende og slimhinneavsvellende behandling. Antibiotika ved varighet > 1 uke, uttalte symptomer og purulent nesesekresjon.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser i spesialisthelsetjenesten

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Behandlingsoversikt

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Morten Lindbæk, førsteamanuensis, spesialist i allmennmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
  • Per Hjortdahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
  • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen