Hopp til hovedinnhold

Bihulebetennelse, akutt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt viral eller bakteriell infeksjon i slimhinner i bihuler, varighet mindre enn 30 dager. Oftest forutgått av forkjølelse og nesetetthet. 
Forekomst:
Hyppig lidelse i allmennpraksis. Viral årsak er langt hyppigere enn bakteriell årsak.
Symptomer:
Typisk er ansiktssmerte ev. tannsmerte, tykt nesesekret og nesetetthet. Langvarige plager, allmennsymptomer eller dobbel innsykning, taler for bakteriell årsak.
Funn:
Ømhet/smerter i ansikt/hode. Tyktflytende misfarget sekret i nese og injiserte slimhinner.
Diagnostikk:
Klinisk diagnose. Bildediagnostikk aktuelt kun ved kompliserte og residiverende tilfeller.
Behandling:
Symptomrettet med smertestillende og slimhinneavsvellende behandling. Antibiotika ved varighet > 1 uke, uttalte symptomer og purulent nesesekresjon.
 • Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Akutt sinusitt. Oslo: Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten og Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 29. juni 2021.
 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 2. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology 2020; 58: 1-464. pmid:32077450 PubMed  
 3. Aring AM, Chan MM. Current concepts in adult acute rhinosinusitis. Am Fam Physician. 2016 Jul 15;94(2):97-105.
 4. Wald ER, Nash D, Eickhoff J. Effectiveness of amoxicillin/clavulanate potassium in the treatment of acute bacterial sinusitis in children.. Pediatrics 2009; 124: 9-15. Pediatrics  
 5. Steinsvåg S, Storaas T, Dølvik S, Fuhr T (red). Veileder for øre-nese-halsfaget. Akutt bihulebetennelse. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi. Sist oppdatert 2010. Siden besøkt 28.05.2020 www.legeforeningen.no  
 6. Ebell MH, McKay B, Dale A et al. Accuracy of Signs and Symptoms for the Diagnosis of Acute Rhinosinusitis and Acute Bacterial Rhinosinusitis. Ann Fam Med. 2019 Mar;17(2):164-172. PMID: 30858261 PubMed  
 7. Døving M, Handal T, Galteland P. Bakterielle odontogene infeksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140(7): 10.4045./tidsskr.19.0778. pmid:32378841 PubMed  
 8. Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, et al. Clinical practice guideline (update): adult sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015;152(2 suppl):S1–S39.
 9. van den Broek MF, Gudden C, Kluijfhout WP, et al. No evidence for distinguishing bacterial from viral acute rhinosinusitis using symptom duration and purulent rhinorrhea: a systematic review of the evidence base. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;150(4):533–537.
 10. Clas JWL, Schot MJC, de Jong SAM. Point-of-care C-reactive protein testing and antibiotic prescribing for respiratory tract infections: A randomized controlled trial. Ann Fam Med 2010; 8: 124-33. PubMed  
 11. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Fagmedisinske anbefalinger. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi. Siden besøkt 30.08.2021. www.legeforeningen.no  
 12. Wald ER, Applegate KE, Bordley C, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of acute bacterial sinusitis in children aged 1 to 18 years. Pediatrics 2013; 132: 262-80. doi: 10.1542/peds.2013-1071 DOI  
 13. Flægstad T, Fjærli HO. Akuttveileder i pediatri. Akutt sinusitt inklusive etmoiditt og periorbital cellulitt/flegmone. Norsk barnelegeforening. Sist revidert 2013. Siden besøkt 27.05.2020 www.helsebiblioteket.no  
 14. Lemiengre MB, van Driel ML, Merenstein D et al. Antibiotics for acute rhinosinusitis in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 9. Art. No.: CD006089. DOI: 10.1002/14651858.CD006089.pub5. The Cochrane Library  
 15. Fokkens WJ, Hoffmans R. Avoid prescribing antibiotics in acute rhinosinusitis. BMJ 2014; 349: g5703. pmid:25353368 PubMed  
 16. King D, Mitchell B, Williams CP, Spurling GKP. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD006821. DOI: 10.1002/14651858.CD006821.pub3. The Cochrane Library  
 17. Caenen M, Hamels K, Deron P, Clement P. Comparison of decongestive capacity of xylometazoline and pseudoephedrine with rhinomanometry and MRI. Rhinology. 2005;43(3):205–209.
 18. Shaikh N, Wald ER. Decongestants, antihistamines and nasal irrigation for acute sinusitis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 27;10:CD007909. doi: 10.1002/14651858.CD007909.pub4. The Cochrane Library  
 19. Chong LY, Head K, Hopkins C, Philpott C, Glew S, Scadding G, Burton MJ, Schilder AGM. Saline irrigation for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011995. DOI: 10.1002/14651858.CD011995.pub2. DOI  
 20. Zalmanovici Trestioreanu A, Yaphe J. Intranasal steroids for acute sinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD005149. DOI: 10.1002/14651858.CD005149.pub4. The Cochrane Library  
 21. Hayward G, Heneghan C, Perera R, Thompson M. Intranasal corticosteroids in management of acute sinusitis: a systematic review and meta-analysis. Ann Fam Med. 2012;10(3):241–249. PMID: 22585889 PubMed  
 22. Venekamp RP, Thompson MJ, Hayward G, et al. Systemic corticosteroids for acute sinusitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 25;3:CD008115. doi: 10.1002/14651858.CD008115.pub3 DOI  
 23. RELIS database 2016: spm.nr. 5939, RELIS Midt-Norge. Behandlingsvarighet for fenylpropanolamin (Rinexin). Siden besøkt 30.08.2021 relis.no  
 24. Hwang PH. A 51-year-old woman with acute onset of facial pressure, rhinorrhea, and tooth pain: review of acute rhinosinusitis. JAMA 2009; 301: 1798-1807. Journal of the American Medical Association  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Lindbæk, førsteamanuensis, spesialist i allmennmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Per Hjortdahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen