Hopp til hovedinnhold

Bihulebetennelse, kronisk

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammasjon i én eller flere paranasale sinus med varighet over 3 måneder. Etiologien er som regel kompleks. Allergi, irritasjon av slimhinnen, polypper og anatomiske forhold kan disponere.
Forekomst:
Tilstanden rammer flest yngre og middelaldrende mennesker.
Symptomer:
Nesetetthet, fremre/bakre sekresjon fra nese, smerter/press i midtansikt og reduksjon/tap av luktesans.
Funn:
ØNH-undersøkelse og rhinoskopi (fremre og bakre) kan underbygge diagnosen.
Diagnostikk:
Klassiske symptomer kombinert med objektive funn av slimhinneforandringer. CT utføres først og fremst ved kompliserte, langvarige eller behandlingsresistent forløp, før kirurgisk behandling eller ved mistanke om annen alvorlig sykdom.
Behandling:
Vedlikeholdsbehandling med nasale steroider er hjørnesten. Kan i tillegg omfatte saltvannsskylling, ev. systemiske steroider og kirurgi. 
 1. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology 2020; 58: 1-464. pmid:32077450 PubMed  
 2. Steinsvåg S, Storaas T, Dølvik S, Fuhr T (red). Veileder for øre-nese-halsfaget. Kronisk bihulebetennelse. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi. Sist oppdatert 2015. Siden besøkt 03.06.2020 www.legeforeningen.no  
 3. Holbrook EH. Chronic rhinosinusitis: Clinical manifestations, pathophysiology, and diagnosis. UpToDate, last updated Jun 29, 2023. UpToDate  
 4. Hopkins C. Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps. N Engl J Med. 2019 Jul 4;381(1):55-63. PMID: 31269366. PubMed  
 5. Tammemagi CM, Davis RM, S Benninger M, Holm AL, Krajenta R. Secondhand smoke as a potential cause of chronic rhinosinusitis: a case-control study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 136: 327-34. PubMed  
 6. Holmelund M, et al. Bihulebetændelse, kronisk. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.01.2021.
 7. Ferguson BJ, et al. Prospective observational study of chronic rhinosinusitis: Environmental triggers and antibiotic implications. Clin Infect Dis 2012; 54: 62. PubMed  
 8. Wuister AM, Goto NA, Oostveen EJ, et al. Nasal endoscopy is recommended for diagnosing adults with chronic rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;150(3):359-64. doi: 10.1177/0194599813514510. DOI  
 9. Rudmik L, Soler ZM. Medical therapies for adult chronic sinusitis. A systematic review. JAMA 2015; 314: 926-39. doi:10.1001/jama.2015.7544 DOI  
 10. Chong LY, Head K, Hopkins C, Philpott C, Schilder AGM, Burton MJ. Intranasal steroids versus placebo or no intervention for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011996. DOI: 10.1002/14651858.CD011996.pub2 DOI  
 11. Sedaghat AR. Chronic Rhinosinusitis. Am Fam Physician. 2017 Oct 15;96(8):500-506. PMID: 29094889. PubMed  
 12. Chong LY, Head K, Hopkins C, Philpott C, Glew S, Scadding G, Burton MJ, Schilder AGM. Saline irrigation for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011995. DOI: 10.1002/14651858.CD011995.pub2 DOI  
 13. Little P, Stuart B, Mullee M, et al. Effectiveness of steam inhalation and nasal irrigation for chronic or recurrent sinus symptoms in primary care: a pragmatic randomized controlled trial. CMAJ 2016. doi:10.1503/cmaj.160362 DOI  
 14. Head K, Chong LY, Hopkins C, et al. Short-course oral steroids as an adjunct therapy for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 4: CD011992. doi:10.1002/14651858.CD011992.pub2 DOI  
 15. Head K, Chong LY, Piromchai P, et al. Systemic and topical antibiotics for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011994. DOI: 10.1002/14651858.CD011994.pub2 DOI  
 16. Chong LY, Piromchai P, Sharp S, et al. Biologics for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Mar 12;3:CD013513. doi: 10.1002/14651858.CD013513.pub3. The Cochrane Library  
 17. Aanæs K, Alanin MC, Arndal E et al.. Kronisk bihulebetændelse og type 2-sygdom. Ugeskr Læger 2022; 184: V05210446. ugeskriftet.dk  
 18. Wentzel JL, Soler ZM, DeYoung K, et al. Leukotriene antagonists in nasal polyposis: a meta-analysis and systematic review. Am J Rhinol Allergy. 2013;27(6):482-9. doi: 10.2500/ajra.2013.27.3976. DOI  
 19. Van Gerven L, Langdon C, Cordero A et al. Lack of long-term add-on effect by montelukast in postoperative chronic rhinosinusitis patients with nasal polyps. Laryngoscope. 2018 Aug;128(8):1743-1751. Epub 2017 Nov 8. PMID: 29114894.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen