Hopp til hovedinnhold

Kreft i bihulene

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kreft i de paranasale bihulene, oftest plateepitelkarsinom
Forekomst:
Sjeldne svulster
Symptomer:
Få symptomer tidlig i forløpet, senere ensidig nasalstenose med purulent eller blodig sekret, dessuten tåreflod og ansiktssmerter
Funn:
Blir etter hvert preget av lokal innvekst i beinvev og omliggende strukturer
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved røntgen, CT, MR og endoskopi
Behandling:
De aller fleste behandles med kirurgi og strålebehandling
 1. Stenson KM, Haraf DJ. Paranasal sinus cancer. UpToDate, last updated Jan 04, 2021. UpToDate  
 2. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2019. Oslo: 2020, www.kreftregisteret.no.
 3. Llorente JL, López F, Suárez C, Hermsen MA. Sinonasal carcinoma: clinical, pathological, genetic and therapeutic advances. Nat Rev Clin Oncol 2014; 11:460. PubMed  
 4. Bonneterre V, Deschamps E, Persoons R, et al. Sino-nasal cancer and exposure to leather dust. Occup Med (Lond) 2007; 57: 438. PubMed  
 5. Llorente JL, López F, Suárez C, Hermsen MA. Sinonasal carcinoma: clinical, pathological, genetic and therapeutic advances. Nat Rev Clin Oncol 2014; 11:460. PubMed  
 6. CantùG, Bimbi G, Miceli R, et al. Lymph node metastases in malignant tumors of the paranasal sinuses: prognostic value and treatment. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 134: 170. PubMed  
 7. Das S, Kirsch CF. Imaging of lumps and bumps in the nose: a review of sinonasal tumours. Cancer Imaging 2005; 5: 167. PubMed  
 8. Bonner JA, Harari PM, Giralt J et al. Radiotherapy plus cetuximab for squamous-cell carcinoma of the head and neck. New Engl J Med 2006;354:567-78 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, NTNU, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen
 • Olbjørn Klepp, professor dr.med, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Kreftavd. Regionsykehuset i Trondheim