Hopp til hovedinnhold

Kreft i nese og nasofarynks

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Et ikke-lymfomatøst, plateepitelkarsinom
Forekomst:
Ca. 50 nye tilfeller per år i Norge
Symptomer:
Hodepine, knute på halsen, ensidig hørselsnedsettelse, tinnitus eller nasalstenose
Funn:
Lokale forandringer i nesekaviteten og ev. affeksjon av hjernenerver
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er CT, MR og endoskopi
Behandling:
Strålebehandling er den sentrale behandlingsformen
 1. Chua ML, Wee JT, Hui EP, Chan AT. Nasopharyngeal carcinoma. Lancet 2016; 387:1012. PubMed  
 2. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2019. Oslo: 2020, www.kreftregisteret.no.
 3. Hui EP, Chan ATC. Epidemiology, etiology, and diagnosis of nasopharyngeal carcinoma. UpToDate, last updated Feb 26, 2020. UpToDate  
 4. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer 2015; 136:E359. PubMed  
 5. Raghupathy R, Hui EP, Chan AT. Epstein-Barr virus as a paradigm in nasopharyngeal cancer: from lab to clinic. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2014:149-53. PMID: 24857071. PubMed  
 6. Ma BB, Hui EP, Chan AT. Systemic approach to improving treatment outcome in nasopharyngeal carcinoma: current and future directions. Cancer Sci 2008; 99: 1311. PubMed  
 7. Hui EP, Chan ATC, Le Q-T. Treatment of early and locoregional advanced nasopharyngeal carcinoma. UpToDate, last updated Jun 02, 2020. UpToDate  
 8. Bonner JA, Harari PM, Giralt J et al. Radiotherapy plus cetuximab for squamous-cell carcinoma of the head and neck. New Engl J Med 2006;354:567-78 PubMed  
 9. Sze H, Blanchard P, Ng WT, Pignon JP, Lee AW. Chemotherapy for Nasopharyngeal Carcinoma - Current Recommendation and Controversies. Hematol Oncol Clin North Am. 2015; 6:1107-22. PubMed  
 10. Millan AS, Pow EH, Leung WK, Wong MC and Kwong DL. Oral health-related quality of life in southern Chinese following radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma. J Oral Rehab 2004; 31: 600-8. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, NTNU, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Olbjørn Klepp, professor dr.med, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Kreftavd. Regionsykehuset i Trondheim
 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen