Hopp til hovedinnhold

Neseblødning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Neseblødning (epistaksis) er arteriell eller venøs blødning fra slimhinnen i nesen, gjennom nesebor eller til svelget
Forekomst:
Forekommer hos opptil 60% av befolkningen i løpet av livet
Funn:
Blod kan strømme fra ytre neseåpning og/eller ned i svelget
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser: Blodtrykk og puls, Hb og Hct
Behandling:
Blødningene stopper som regel spontant. Ved gjentatte neseblødninger ev. etsing/brenning. Tamponade ved større blødninger, ev. kirurgisk behandling i sykehus
 1. Womack JP, Kropa J, Jimenez Stabile M. Epistaxis: Outpatient Management. Am Fam Physician. 2018 Aug 15;98(4):240-245. PMID: 30215971. PubMed  
 2. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi - Veileder for øre-nese-halsfaget. Epistaxis. Oppdatert 2015
 3. Pallin DJ, Chng YM, McKay MP, Emond JA, Pelletier AJ, Camargo CA Jr. Epidemiology of epistaxis in US emergency departments, 1992 to 2001. Ann Emerg Med. 2005;46(1):77–81. PMID: 15988431.
 4. Morgan DJ, Kellerman R. Epistaxis: evaluation and treatment. Prim Care. 2014 Mar;41(1):63-73. doi: 10.1016/j.pop.2013.10.007.
 5. Kasperek ZA, Pollock GF. Epistaxis: an overview. Emerg Med Clin North Am. 2013;31(2):443–454. PMID: 15988431. PubMed  
 6. Johansen IH, Blinkenberg J, Arentz-Hansen C, Moen K. Legevakthåndboken. : Gyldendal Akademisk, 2012.
 7. Zahed R, Jazayeri MHM, Naderi A, et al. Topical Tranexamic Acid Compared With Anterior Nasal Packing for Treatment of Epistaxis in Patients Taking Antiplatelet Drugs: Randomized Controlled Trial. Aca Emerg Med 2017. pmid:29125679 PubMed  
 8. Qureishi A, Burton MJ. Interventions for recurrent idiopathic epistaxis (nosebleeds) in children. Cochrane Database Syst Rev 2012 Sep 12;9:CD004461. Cochrane (DOI)  
 9. Barnes ML, Spielmann PM, White PS. Epistaxis: a contemporary evidence based approach. Otolaryngol Clin North Am. 2012;45(5):1005–1017. PMID: 22980681. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege, redaksjonsmedarbeider NEL
 • Morten Lindbæk, første-amanuensis, spesialist i allmennmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Per Hjortdahl, professor, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen