Hopp til hovedinnhold

Ikke-allergisk rhinitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Helårs nesetetthet og sekresjon uten påvisbar allergi. Eksklusjonsdiagnose. Tidligere kalt vasomotorisk rhinitt
Forekomst:
Vanlig tilstand
Symptomer:
Vekslende nesetetthet og tildels rikelig, vandig sekresjon. Nysing, nesekløe og konjunktival irritasjon er mindre fremtredende
Funn:
Vanligvis har slimhinnen normalt utseende, men den kan være oppsvulmet og rød
Diagnostikk:
Ingen spesifikke tester er tilgjengelige for å diagnostisere ikke-allergisk rhinitt, men allergiutredning bør vurderes
Behandling:
Unngå eksponering for irritanter. Ev. nasale steroider eller antihistaminer
 1. Kaliner MA, Baraniuk JN, Benninger M, et al. Consensus definition of nonallergic rhinopathy, previously referred to as vasomotor rhinitis, nonallergic rhinitis, and/or idiopathic rhinitis. World Allergy Organ J. 2009;2(6):119-120. PubMed  
 2. Sur DKC, Plesa ML. Chronic Nonallergic Rhinitis. Am Fam Physician. 2018;98(3):171-176. PubMed  
 3. Bernstein JA. Non-allergic rhinitis. BMJ Best Practice, last updated 30 Jan 2019. bestpractice.bmj.com  
 4. Pattanaik D, Lieberman P. Vasomotor rhinitis. Curr Allergy Asthma Rep. 2010; 10: 84-91. PMID: 20425499 PubMed  
 5. Garay R. Mechanisms of vasomotor rhinitis. Allergy. 2004;59:4-10. PubMed  
 6. Brandt D, Bernstein JA. Questionnaire evaluation and risk factor identification for nonallergic vasomotor rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006;96:526-532. PubMed  
 7. Gevorgyan A, Segboer C, Gorissen R, van Drunen CM, Fokkens W. Capsaicin for non-allergic rhinitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD010591. DOI: 10.1002/14651858.CD010591.pub2. DOI  
 8. Yan CH, Hwang PH. Surgical Management of Nonallergic Rhinitis. Otolaryngol Clin North Am. 2018 Oct;51(5):945-955 . pmid:29937065 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen