Hopp til hovedinnhold

Kronisk rhinitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En heterogen, ikke-allergisk rhinitt karakterisert ved vedvarende purulent sekresjon, nesetetthet og trykk over bihuler
Forekomst:
Ganske vanlig tilstand
Symptomer:
Typiske symptomer er vedvarende nasal sekresjon, nesetetthet og ømhet/smerter over bihuler
Funn:
Purulent nasal sekresjon. Ande kliniske funn kan være fraværende, men hos noen foreligger hypertrofi av slimhinnen over nedre conchae, noe som medfører et trangt eller obstruert lumen
Diagnostikk:
Ev. tilleggsundersøkelse kan være allergitesting
Behandling:
Eliminere ev. utløsende faktorer. Ev. medikamentell behandling, ev. kortisonholdig nesespray, kirurgisk drenasje er unntaksvis aktuelt
 1. Lieberman PL. Chronic nonallergic rhinitis. UpToDate, last updated Jan 06, 2020. UpToDate  
 2. Hellings PW, Klimek L, Cingi C, et al. Non-allergic rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2017; 72:1657. PubMed  
 3. Sur DKC, Plesa ML. Chronic Nonallergic Rhinitis. Am Fam Physician. 2018;98(3):171-176. PMID: 30215894 PubMed  
 4. Bousquet J, Fokkens W, Burney P, et al. Important research questions in allergy and related diseases: nonallergic rhinitis: a GA2LEN paper. Allergy 2008; 63: 842. PubMed  
 5. Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI et al. The diagnosis and management of rhinitis: an updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol 2008; 122 (Suppl):S1.
 6. van Rijswijk JB, Blom HM, Fokkens WJ. Idiopathic rhinitis, the ongoing quest. Allergy 2005; 60: 1471. PubMed  
 7. Rondón C, Campo P, Zambonino MA, et al. Follow-up study in local allergic rhinitis shows a consistent entity not evolving to systemic allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2014. pmid:24332860 PubMed  
 8. Bernstein JA, Hastings L, Boespflug EL, et al. Alteration of brain activation patterns in nonallergic rhinitis patients using functional magnetic resonance imaging before and after treatment with intranasal azelastine. Ann Allergy Asthma Immunol 2011; 106:527. PubMed  
 9. Brandt D, Bernstein JA. Questionnaire evaluation and risk factor identification for nonallergic vasomotor rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2006; 96: 526. PubMed  
 10. Alt JA, DeConde AS, Mace JC, et al. Quality of life in patients with chronic rhinosinusitis and sleep dysfunction undergoing endoscopic sinus surgery: A pilot investigation of comorbid obstructive sleep apnea. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2015. doi:10.1001/jamaoto.2015.1673 DOI  
 11. Carrie S, O'Hara J, Fouweather T, et al. Clinical effectiveness of septoplasty versus medical management for nasal airways obstruction: Multicentre, open label, randomised controlled trial.. BMJ 2023; 383: e075445. pmid:37852641 PubMed  
 12. Hampel FC, Ratner PH, Van Bavel J, et al. Double-blind, placebo-controlled study of azelastine and fluticasone in a single nasal spray delivery device. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010;105(2):168-173. PubMed  
 13. Chong LY, Piromchai P, Sharp S, et al. Biologics for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Feb 27;2:CD013513. doi: 10.1002/14651858.CD013513.pub2. DOI  
 14. Segboer C, Gevorgyan A, Avdeeva K, et al. Intranasal corticosteroids for non-allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2019(11):CD010592. Published 2019 Nov 2. The Cochrane Library  
 15. Rondón C, Doña I, Torres MJ, et al. Evolution of patients with nonallergic rhinitis supports conversion to allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2009; 123:1098. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen