Hopp til hovedinnhold

Medikamentell rinitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tilstand som skyldes langvarig bruk av slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper
Forekomst:
Relativt hyppig tilstand
Symptomer:
Økt nesetetthet og nasal hyperreaktivitet
Funn:
Svullen og rød neseslimhinne
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser har verdi
Behandling:
Avslutte bruken av slimhinneavsvellende medisin, ev. lokalt kortison i noen dager
  1. Sur DKC, Plesa ML. Chronic Nonallergic Rhinitis. Am Fam Physician. 2018;98(3):171-176. PubMed  
  2. Dykewicz MS. Rhinitis Medicamentosa. Medscape, last updated Jan 02, 2018. emedicine.medscape.com  
  3. Vaidyanathan S, Williamson P, Clearie K, Khan F, Lipworth B. Fluticasone reverses oxymetazoline-induced tachyphylaxis of response and rebound congestion. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182: 19. PubMed  
  4. Wahid NWB, Shermetaro C. Rhinitis Medicamentosa. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; September 9, 2021. PMID: 30855902 PubMed  
  5. Peden D. An overview of rhinitis. UpToDate, last updated Apr 25, 2022. UpToDate  
  6. Passàli D, Salerni L, Passàli GC, Passàli FM, Bellussi L. Nasal decongestants in the treatment of chronic nasal obstruction: efficacy and safety of use. Expert Opin Drug Saf 2006; 5: 783. PubMed  
  7. Graf P, Hallén H. One-week use of oxymetazoline nasal spray in patients with rhinitis medicamentosa 1 year after treatment. Orl J Otorhinolaryngol Relat Spec 1997; 59: 39-44. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL