Hopp til hovedinnhold

Perikoronitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Betennelse i bløtvevet som omgir kronen på en delvis eruptert tann, vanligvis en visdomstann
Forekomst:
Forholdsvis vanlig tilstand hos yngre individer
Symptomer:
Smerter, ømhet, dårlig smak i munnen i forbindelse med betennelse i overliggende tannkjøtt
Funn:
Tann/ visdomstann som bare delvis er brutt frem. Betennelse i tannkjøttet over tannen, ev. med utsiving av puss
Diagnostikk:
Ingen relevante
Behandling:
God tannhygiene og lokale skyllinger med 0,12% klorhexidin-munnskyllevæske 2-3 ganger daglig
  1. Stephens MB, Wiedemer JP, Kushner GM. Dental Problems in Primary Care. Am Fam Physician. 2018 Dec 1;98(11):654-660. PMID: 30485039. PubMed  
  2. Chow AW. Epidemiology, pathogenesis, and clinical manifestations of odontogenic infections. UpToDate, last updated Oct 31, 2019. UpToDate  
  3. Døving M, Handal T, Galteland P. Bakterielle odontogene infeksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 7: 672-675. doi:10.4045/tidsskr.19.0778 DOI  
  4. Bindslev PH, Schou S. Akutte tilstande i mundhulen. Ugeskr Læger 2010; 172: 3018. Ugeskrift for Læger  
  5. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Juliane Mellemstrand Gaustad, tannlege, Saupstad tannklinikk