Hopp til hovedinnhold

Pulpitt og dentale abscesser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Pulpitt er en inflammasjon i dentale pulpa som vanligvis skyldes tannråte. En dental abscess kan være periapikal, periodontal eller perikoronar
Forekomst:
Pulpitt er en ganske vanlig komplikasjon til tannråte og kan progrediere til abscess
Symptomer:
Tannpine som gjerne forverres av varmt, kaldt eller søtt mot tannen. Smerten blir intens ved irreversibel skade. Ev. hevelse, feber og andre tegn til systemisk infeksjon ved abscess
Funn:
Bankeøm tann, ev. funn av abscess lokalt. Trismus, hevelse i munngulvet, deviasjon av uvula er tegn på alvorlig infeksjon
Diagnostikk:
Aktuell tilleggsundersøkelse er røntgen
Behandling:
Fjerning av vev med tannråte og rekonstruksjon av tannen, ev. utføre rotfylling eller fjerne tannen. Alvorlig infeksjon krever sykehusinnleggelse
  1. Stephens MB, Wiedemer JP, Kushner GM. Dental problems in primary care. Am Fam Physician. 2018 Dec 1;98(11):654-660. PMID: 30485039.
  2. Lang MS, Dodson TB. Dental abscess. BMJ Best Practice, last updated Apr 25, 2017. bestpractice.bmj.com  
  3. Agarwal AK, Sethi A, Sethi D, et al. Role of socioeconomic factors in deep neck abscess: a prospective study of 120 patients. Br J Oral Maxillofac Surg. 2007;45:553-555. PubMed  
  4. Chow AW. Complications, diagnosis, and treatment of odontogenic infections. UpToDate, last updated Jan 13, 2014. UpToDate  
  5. Bindslev PH, Schou S. Akutte tilstande i mundhulen. Ugeskr Læger 2010; 172: 3018. Ugeskrift for Læger  
  6. Flynn TR, Shanti RM, Levi MH, et al. Severe odontogenic infections, part 1: prospective report. J Oral Maxillofac Surg. 2006;64:1093-1103. PubMed  
  7. Agnihotry A, Thompson W, Fedorowicz Z, van Zuuren EJ, Sprakel J. Antibiotic use for irreversible pulpitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 5. Art. No.: CD004969. DOI: 10.1002/14651858.CD004969.pub5. DOI  
  8. Handal T, Enersen M. Akutte odontogene infeksjoner. Nasjonal retningslinje: Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Sist oppdatert 09.05.2018. www.antibiotikaiallmennpraksis.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim