Hopp til hovedinnhold

Tannskader

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tannskader kan klassifiseres som tannbrudd, luksasjoner (løs tann), innslåing av tann og mistet tann
Forekomst:
Er svært vanlig, særlig blant barn
Symptomer:
Avhenger av skaden
Funn:
Avhenger av skaden
Diagnostikk:
Røntgenbilde av skadede tenner
Behandling:
Avhenger av skaden
 1. Risheim H. Vurdering av tannskader ved legevakt. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1212-3. PubMed  
 2. Stephens MB, Wiedemer JP, Kushner GM. Dental Problems in Primary Care. Am Fam Physician. 2018;98(11):654-660. PMID: 30485039 PubMed  
 3. McTigue D, Azadani E. Evaluation and management of dental injuries in children. UpToDate, last updated Jul 29, 2021. UpToDate  
 4. Hallmer et al. Jaw fractures diagnosed and treated at Malmö University Hospital: a comparison of three decades. Int J Oral Maxillofac Surg 2010; 39(5): 446-51. PMID: 20189354 PubMed  
 5. Khinda VI, Kaur G, Brar GS, Kallar S, Khurana H. Clinical and practical implications of storage media used for tooth avulsion. Int J Clin Pediatr Dent. 2017;10(2):158–165.
 6. Flores MT, Malmgren B, Andersson L, et al.; International Association of Dental Traumatology. Guidelines for the management of traumatic dental injuries. III. Primary teeth. Dent Traumatol. 2007;23(4):196–202. PMID: 17635351 PubMed  
 7. Lin S, Zuckerman O, Fuss Z, Ashkenazi M. New emphasis in the treatment of dental trauma: avulsion and luxation. Dent Traumatol. 2007 Oct. 23(5):297-303.
 8. Keels MA. Management of dental trauma in a primary care setting. Pediatrics. 2014 Feb. 133(2):e466-76.
 9. Andersson L, Andreasen JO, Day P, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol. 2012;28(2): 88–96. PMID: 22409417 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Juliane Mellemstrand Gaustad, tannlege, Saupstad tannklinikk