Hopp til hovedinnhold

Retinert eller delvis frembrutt visdomstann

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Visdomstenner oppfattes som retinerte, innkilte, når "oppstigningsbanen" er blokkert, enten delvis eller helt. Disponerer for komplikasjoner
Forekomst:
Sannsynligvis en meget hyppig tilstand
Symptomer:
Kan være asymptomatisk, men kan gi smerter, ømhet, dårlig ånde
Funn:
Det kan foreligge betennelsesforandringer rundt tannen
Diagnostikk:
Røntgen bekrefter diagnosen
Behandling:
Ved komplikasjoner fjernes tannen
  1. Wright JT. Developmental defects of the teeth. UpToDate, last updated May 14, 2021. UpToDate  
  2. Dodson TB, Susarla SM. Impacted wisdom teeth. BMJ Clin Evid. 2014;2014:1302. Published 2014 Aug 29. PMID: 25170946 PubMed  
  3. Alessandri Bonetti G, Bendandi M, Laino L, Checchi V, Checchi L. Orthodontic extraction: riskless extraction of impacted lower third molars close to the mandibular canal. J Oral Maxillofac Surg. 2007 Dec. 65(12):2580-6.
  4. Silvestri AR Jr, Singh I. The unresolved problem of the third molar: would people be better off without it? comment J Am Dent Assoc 2003;134:450-455. PubMed  
  5. Ghaeminia H, Nienhuijs ME, Toedtling V, et al. Surgical removal versus retention for the management of asymptomatic disease-free impacted wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2020;5(5):CD003879. Published 2020 May 4. The Cochrane Library  
  6. Song F. O'Meara S. Wilson P. Golder S. Kleijnen J., The effectiveness and cost-effectiveness of prophylactic removal of wisdom teeth., 2000, Health Technology Assessment (Winchester, England). 2000; 4(15):1-55.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Juliane Mellemstrand Gaustad, tannlege, Saupstad tannklinikk