Hopp til hovedinnhold

Sialolithiasis

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Steindannelse i spyttkjertler eller utførselsganger for spyttkjertlene
Forekomst:
Insidens er funnet å være 1 av 15.000-30.000 personer per år
Symptomer:
Måltidsrelatert hevelse lokalt, smerter og sprengfølelse over aktuelle kjertel
Funn:
Kan være palpabel stein/konkrementer i utførselsgangen eller i selve kjertelen
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser kan være CT eller ultralyd
Behandling:
Manipulasjon av konkrementet og ev. kirurgi
  1. Wilson KF, Meier JD, Ward PD. Salivary gland disorders. Am Fam Physician. 2014 Jun 1;89(11):882-888. PubMed  
  2. Fazio SB, Emerick K. Salivary gland stones. UpToDate, last updated Apr 20, 2021. UpToDate  
  3. Capaccio P, Torretta S, Ottaviani F, et al. Modern management of obstructive salivary diseases. Acta Otorhinolaryngol Ital 2007; 27: PMC2640028. pmid:17957846 PubMed  
  4. Mandel L. Salivary gland disorders. Med Clin North Am. 2014 Nov;98(6):1407-49. Epub 2014 Oct 18. PMID: 25443682. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen