Hopp til hovedinnhold

Spyttkjertelkreft

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ondartet svulst oppstått i spyttkjertel, som regel utgått fra glandula parotis. Årsak vanligvis ukjent
Forekomst:
Forekommer sjelden med 69 nye tilfeller i Norge i 2017, 29 av dem menn og 40 kvinner
Symptomer:
Nytilkommet tumor eller vekst i kjent tumor i spyttkjertel, ev. halvsidig ansiktslammelse
Funn:
Fast tumor med uklar avgrensning, eventuelt fiksert til hud eller ben, ev. patologiske lymfeknuter på halsen
Diagnostikk:
Ultralyd og finnålsaspirasjon, ev. MR/CT 
Behandling:
Vanligvis kirurgi kombinert med strålebehandling
  • Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft. Oslo; 2020
  1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft. Helsedirektoratet: Oslo; 2019
  2. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2021. Oslo: Kreftregisteret, 2022, www.kreftregisteret.no. www.kreftregisteret.no  
  3. Eskander A, Irish J, Freeman J et al. Overview of major salivary gland cancer surgery in Ontario (2003–2010). J Otolaryngol Head Neck Surg 2014; 43: 50. pmid:25492404 PubMed  
  4. Wilson KF, Meier JD, Ward PD. Salivary gland disorders. Am Fam Physician. 2014 Jun 1;89(11):882-888. PMID: 25077394 PubMed  
  5. Laurie SA, Brockstein BE, Brizel DM et al. Salivary gland tumors: Epidemiology, diagnosis, evaluation, and staging. UpToDate. Last updated Jan 30, 2018: cited Jun 12, 2019 www.uptodate.com  
  6. Laurie SA, Ho AL, Fury MG et al. Systemic therapy in the management of metastatic or locally recurrent adenoid cystic carcinoma of the salivary glands: a systematic review. Lancet Oncol 2011; 12: 815-24. pmid:21147032 PubMed  
  7. Locati LD, Perrone F, Cortelazzi B et al. Clinical activity of androgen deprivation therapy in patients with metastatic/relapsed androgen receptor-positive salivary gland cancers. Head Neck 2016; 38: 724-31. pmid:25522335 PubMed  
  8. Chintakuntlawar AV, Okuno SH, Price KA. Systemic therapy for recurrent or metastatic salivary gland malignancies. Cancers Head Neck 2016; 11: s41199. pmid:31093341 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL