Hopp til hovedinnhold

Herpangina

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En akutt halsinfeksjon forårsaket av ulike Coxsackie-virus
Forekomst:
Vanligst i aldersgruppen 3-10 år
Symptomer:
Vanlige symptomer er slapphet, sår hals og høy feber, og ubehag ved svelging
Funn:
Oralt enanthem med papler/vesikler og sår. 1-2 mm store papler som etter hvert utvikler seg til vesikler, lokalisert i bløte gane, uvula, ganebuer og eventuelt tonsiller
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er til liten hjelp
Behandling:
En selvbegrensende sykdom og spesifikk behandling er ikke indisert
  1. Corsino CB, Ali R, Linklater DR. Herpangina. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 8, 2022. PMID: 29939569 PubMed  
  2. Romero JR. Hand, foot, and mouth disease and herpangina: An overview. UpToDate, last updated Dec 02, 2014 . UpToDate  
  3. Lüscher M, et al. Herpangina. Lægehåndbogen, sist oppdatert 18.08.2017.
  4. Tsai JD, Kuo HT, Chen SM, et al. Neurological images and the predictors for neurological sequelae of epidemic herpangina/hand-foot-mouth disease with encephalomyelitis. Neuropediatrics. 2014; 45: 102-8. PMID: 24258524 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Trondheim