Hopp til hovedinnhold

Peritonsillær abscess

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Abscess-dannelse rundt tonsille, typisk som komplikasjon til tonsillitt
Forekomst:
Vanligst blant unge voksne, ca. 40 tilfeller per 100.000 per år
Symptomer:
Feber, sykdomsfølelse, halssmerter, svelgesmerter, økende kjevesmerte og kjevesperre, grøtet stemme
Funn:
Kjevesperre, forskjøvet tonsille + uvula, bukning over tonsillen
Diagnostikk:
Ingen påkrevd, ev. CRP og Streptest
Behandling:
Punksjon eller insisjon, penicillin ev. + metronidazol, hyppige kontroller
 1. Klug TE, Rusan M, Fuursted K et al. Fusobacterium necrophorum: most prevalent pathogen in peritonsillar abscess in Denmark. Clin Infect Dis 2009; 49: 1467-72. PubMed  
 2. Galioto NJ. Peritonsillar abscess. Am Fam Physician 2017; 95: 501-6..
 3. Khayr W, Taepke J. Management of peritonsillar abscess: needle aspiration versus incision and drainage versus tonsillectomy. Am J Ther 2005; 12: 344-50. PubMed  
 4. Belleza WG, Kalman S. Otolaryngologic emergencies in the outpatient setting. Med Clin North Am 2006; 90: 329-53. PubMed  
 5. Kristensen LH, Jensen A, Prag J. Fusobacterium necrophorum: fra tonsillitis til Lemierres syndrom. Ugeskr Læger 2009; 171: 987-90. Ugeskrift for Læger  
 6. Klug TE, Henriksen J-J, Fuursted K et al. Significant pathogens in peritonsillar abscesses. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2011; 30: 619-27. PubMed  
 7. Repanos C, Mukherjee P, Alwahab Y. Role of microbiological studies in management of peritonsillar abscess. J Laryngol Otol. 2009 Aug. 123(8):877-9
 8. Herzon FS, Martin AD. Medical and surgical treatment of peritonsillar, retropharyngeal, and parapharyngeal abscesses. Curr Infect Dis Rep 2006; 8: 196-202. PubMed  
 9. Anthonsen K, Trolle W. Behandling af peritonsillær absces. Ugeskr Læger 2012; 174: 340. Ugeskrift for Læger  
 10. Albertz N, Nazar G. Peritonsillar abscess: treatment with immediate tonsillectomy - 10 years of experience. Acta Otolaryngol. 2012;132(10):1102–1107. PMID: 22708633. PubMed  
 11. Tagliareni JM, Clarkson EI. Tonsillitis, peritonsillar and lateral pharyngeal abscesses. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2012;24(2):197–204, viii. PMID: 22503067. PubMed  
 12. Powell J, Wilson JA. An evidence-based review of peritonsillar abscess. Clin Otolaryngol. 2012;37(2):136–145. PMID: 22321140. PubMed  
 13. Ozbek C, Aygenc E, Unsal E, Ozdem C. Peritonsillar abscess: a comparison of outpatient IM clindamycin and inpatient IV ampicillin/sulbactam following needle aspiration. Ear Nose Throat J 2005; 84: 366-8. PubMed  
 14. Hardman JC, McCulloch NA, Nankivell P. Do corticosteroids improve outcomes in peritonsillar abscess? Laryngoscope. 2015 Mar;125(3):537-8. doi: 10.1002/lary.24936 DOI  
 15. Chang BA, Thamboo A, Burton MJ, Diamond C, Nunez DA. Needle aspiration versus incision and drainage for the treatment of peritonsillar abscess. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD006287 pmid: 28009937 PubMed  
 16. Klug TE, Ovesen T. Blødning efter tonsillektomi: hyppighed og risikofaktorer. Ugeskr Læger 2006; 168: 26-32. Ugeskrift for Læger  
 17. Klug TE, Greve T, Hentze M. Complications of peritonsillar abscess. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2020;19(1):32. Published 2020 Jul 30. PMID: 32731900 PubMed  
 18. Wahab D, Bichard J, Shah A, Mann B. Just a sore throat? Uncommon causes of significant respiratory disease. BMJ Case Rep. 2013:bcr2013008739. PMID: 23632177 PubMed  
 19. Wang YP, Wang MC, Lin HC, Chou P. The impact of prior tonsillitis and treatment modality on the recurrence of peritonsillar abscess: a nationwide cohort study. PLoS One. 2014. 9(10):e109887.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Lindbæk, første-amanuensis, spesialist i allmennmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Per Hjortdahl, professor, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen
 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen