Hopp til hovedinnhold

Streptokokk halsinfeksjon

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Betennelse i bakre svelg og/eller i tonsillene som følge av en infeksjon med gruppe A streptokokker (GAS) eller gruppe C/G streptokokker
Forekomst:
Hyppig forekommende (GAS). Gruppe C/G streptokokker er en sjeldnere årsak til strephals enn GAS
Symptomer:
Sår hals, svelgsmerter og feberfølelse, ingen eller lite hoste eller snue
Funn:
Hissig røde tonsiller, ofte med belegg og forstørrede/ømme fremre cervikale lymfeknuter. Feber (38-40°C)
Diagnostikk:
Klinisk diagnose (Centor kriterier). Streptest i tvilstilfeller
Behandling:
Alvorlig infeksjon behandles med antibiotika (penicillin), ved mild til moderat ukomplisert infeksjon bør man avstå fra antibiotika
 • Høye S, Fossum GH. Streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, Sist oppdatert 16.06.2020.
 1. Kalra MG, Higgins KE, Perez ED. Common questions about streptococcal pharyngitis. Am Fam Physician. 2016 Jul 1;94(1):24-31.
 2. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Streptokokk gruppe A-infeksjon - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 18.06.2019. Siden besøkt 16.10.2019. www.fhi.no  
 3. Shaikh N, Leonard E, Martin JM. Prevalence of streptococcal pharyngitis and streptococcal carriage in children: a meta-analysis. Pediatrics 2010; 126: e557-64. Pediatrics  
 4. Tanz RR, Shulman ST. Chronic pharyngeal carriage of group A streptococci. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(2):175–176.
 5. Folkehelseinstituttet. Invasive infeksjoner, årsrapport 2017.
 6. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012;55(10):e86–e102.
 7. Linder JA, Chan JC, Bates DW. Evaluation and treatment of pharyngitis in primary care practice: the difference between guidelines is largely academic. Arch Intern Med. 2006;166(13):1374–1379.
 8. Little P, Hobbs FD, Moore M, et al.; PRISM Investigators. Clinical score and rapid antigen detection test to guide antibiotic use for sore throats: randomised controlled trial of PRISM (primary care streptococcal management). BMJ. 2013;347:f5806.
 9. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021). www.helsedirektoratet.no  
 10. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Sore Throat (acute): antimicrobial prescribing. NICEguidance [NG84]. Published date: January 2018. Siden besøkt 7.11.2019 www.nice.org.uk  
 11. Little P, Hobbs FD, Moore M. et al. Clinical score and rapid antigen detection test to guide antibiotic use for sore throats: randomised controlled trial of PRISM (primary care streptococcal management). BMJ 2013; 347: f5806. doi:10.1136/bmj.f5806 DOI  
 12. Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Akuttveileder: Akutt tonsillitt og skarlagensfeber. Sist faglig oppdatert 01.11.2022. www.helsebiblioteket.no  
 13. Shaikh N, Swaminathan N, Hooper EG. Accuracy and precision of the signs and symptoms of streptococcal pharyngitis in children: a systematic review. J Pediatr 2012; 160: 487-93. PubMed  
 14. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Norsk forening for allmennmedisin. Oppdatert 28.02.2020. Siden besøkt 11.02.2021 www.legeforeningen.no  
 15. Høye S, Fossum GH. Streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 16.06.2020. www.antibiotikaiallmennpraksis.no  
 16. Worrall G, Hutchinson J, Sherman G, Griffiths J. Diagnosing streptococcal sore throat in adults: randomized controlled trial of in-office aids. Can Fam Physician 2007; 53: 666-71. PubMed  
 17. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD000023. DOI: 10.1002/14651858.CD000023.pub4 DOI  
 18. van Driel ML, De Sutter AIM, Thorning S, Christiaens T. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 3. The Cochrane Library  
 19. Hayward G, Thompson MJ, Perera R, Glasziou PP, Del Mar CB, Heneghan CJ. Corticosteroids as standalone or add-on treatment for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD008268. DOI: 10.1002/14651858.CD008268.pub2 DOI  
 20. Korb K, Scherer M, Chenot JF. Steroids as adjuvant therapy for acute pharyngitis in ambulatory patients: a systematic review. Ann Fam Med 2010; 8: 58-63. PubMed  
 21. Schwartz RH, et al. A re-appraisal of the minimum duration of antibiotic treatment before approval of return to school for children with streptococcal pharyngitis. Pediatr Infect Dis J 2015. doi: 10.1097/INF.0000000000000883 DOI  
 22. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD001802. DOI: 10.1002/14651858.CD001802.pub3. DOI  
 23. Baugh RF, Archer SM, Mitchell RB, et al.; American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery Foundation. Clinical practice guideline: tonsillectomy in children. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;144(1 suppl):S1–S30.
 24. Koskenkorva T, Koivunen P, Koskela M, et al. Short-term outcomes of tonsillectomy in adult patients with recurrent pharyngitis: a randomized controlled trial. CMAJ 2013 May 14;185(8):E331-6. doi: 10.1503/cmaj.121852. DOI  
 25. Lüscher M, et al. Streptokokkhalsinfektion. Lægehåndbogen, sist oppdatert 19.02.2017.
 26. Bejerot S, Bruno K, Gerland G, et al. Misstänk PANDAS hos barn med akuta neuropsykiatriska symptom. Läkartidningen 2013; 110: CDCD. PMID: 24187894 PubMed  
 27. Altamimi S, Khalil A, Khalaiwi KA, et al. Short-term late-generation antibiotics versus longer term penicillin for acute streptococcal pharyngitis in children. Cochrane Database Syst Rev 2012 Aug 15; 8: CD004872. Cochrane (DOI)  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Redaksjonsmedarbeider NHI/ overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital
 • Morten Lindbæk, professor, spesialist i allmennmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Per Hjortdahl, professor, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen
 • Michael Lüscher, speciallæge, ph.d., Ørelægerne Sundhedshuset Park Allé, Århus (Lægehåndbogen)