Hopp til hovedinnhold

Streptokokk halsinfeksjon

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Betennelse i bakre svelg og/eller i tonsillene som følge av en infeksjon med gruppe A streptokokker (GAS) eller gruppe C/G streptokokker
Forekomst:
Hyppig forekommende (GAS). Gruppe C/G streptokokker er en sjeldnere årsak til strephals enn GAS
Symptomer:
Sår hals, svelgsmerter og feberfølelse, ingen eller lite hoste eller snue
Funn:
Hissig røde tonsiller, ofte med belegg og forstørrede/ømme fremre cervikale lymfeknuter. Feber (38-40°C)
Diagnostikk:
Klinisk diagnose (Centor kriterier). Streptest positiv ved GAS
Behandling:
Kraftige eller moderate tilfeller behandles med antibiotika (penicillin), ved milde symptomer kan man avstå fra antibiotika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Kirurgi

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Redaksjonsmedarbeider NHI/ overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital
  • Morten Lindbæk, professor, spesialist i allmennmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
  • Per Hjortdahl, professor, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
  • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
  • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen
  • Michael Lüscher, speciallæge, ph.d., Ørelægerne Sundhedshuset Park Allé, Århus (Lægehåndbogen)