Hopp til hovedinnhold

Streptokokk halsinfeksjon

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Betennelse i bakre svelg og/eller i tonsillene som følge av en infeksjon med gruppe A streptokokker (GAS) eller gruppe C/G streptokokker
Forekomst:
Hyppig forekommende (GAS). Gruppe C/G streptokokker er en sjeldnere årsak til strephals enn GAS
Symptomer:
Sår hals, svelgsmerter og feberfølelse, ingen eller lite hoste eller snue
Funn:
Hissig røde tonsiller, ofte med belegg og forstørrede/ømme fremre cervikale lymfeknuter. Feber (38-40°C)
Diagnostikk:
Klinisk diagnose (Centor kriterier). Streptest positiv ved GAS
Behandling:
Kraftige eller moderate tilfeller behandles med antibiotika (penicillin), ved milde symptomer kan man avstå fra antibiotika
 • Høye S, Fossum GH. Streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, Sist oppdatert 16.06.2020.
 1. Kalra MG, Higgins KE, Perez ED. Common questions about streptococcal pharyngitis. Am Fam Physician. 2016 Jul 1;94(1):24-31.
 2. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Streptokokk gruppe A-infeksjon - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 18.06.2019. Siden besøkt 16.10.2019. www.fhi.no  
 3. Shaikh N, Leonard E, Martin JM. Prevalence of streptococcal pharyngitis and streptococcal carriage in children: a meta-analysis. Pediatrics 2010; 126: e557-64. Pediatrics  
 4. Tanz RR, Shulman ST. Chronic pharyngeal carriage of group A streptococci. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(2):175–176.
 5. Folkehelseinstituttet. Invasive infeksjoner, årsrapport 2017.
 6. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012;55(10):e86–e102.
 7. Linder JA, Chan JC, Bates DW. Evaluation and treatment of pharyngitis in primary care practice: the difference between guidelines is largely academic. Arch Intern Med. 2006;166(13):1374–1379.
 8. Little P, Hobbs FD, Moore M, et al.; PRISM Investigators. Clinical score and rapid antigen detection test to guide antibiotic use for sore throats: randomised controlled trial of PRISM (primary care streptococcal management). BMJ. 2013;347:f5806.
 9. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021). www.helsedirektoratet.no  
 10. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Sore Throat (acute): antimicrobial prescribing. NICEguidance [NG84]. Published date: January 2018. Siden besøkt 7.11.2019 www.nice.org.uk  
 11. Little P, Hobbs FD, Moore M. et al. Clinical score and rapid antigen detection test to guide antibiotic use for sore throats: randomised controlled trial of PRISM (primary care streptococcal management). BMJ 2013; 347: f5806. doi:10.1136/bmj.f5806 DOI  
 12. Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Akuttveileder: Akutt tonsillitt og skarlagensfeber. Revidert 2013. www.helsebiblioteket.no  
 13. Shaikh N, Swaminathan N, Hooper EG. Accuracy and precision of the signs and symptoms of streptococcal pharyngitis in children: a systematic review. J Pediatr 2012; 160: 487-93. PubMed  
 14. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Norsk forening for allmennmedisin. Oppdatert 28.02.2020. Siden besøkt 11.02.2021 www.legeforeningen.no  
 15. Høye S, Fossum GH. Streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 16.06.2020. www.antibiotikaiallmennpraksis.no  
 16. Worrall G, Hutchinson J, Sherman G, Griffiths J. Diagnosing streptococcal sore throat in adults: randomized controlled trial of in-office aids. Can Fam Physician 2007; 53: 666-71. PubMed  
 17. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD000023. DOI: 10.1002/14651858.CD000023.pub4 DOI  
 18. van Driel ML, De Sutter AIM, Thorning S, Christiaens T. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 3. The Cochrane Library  
 19. Skoog Stahlgren G, Tyrstrup M, Edlund C, et al. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ. 2019 Oct 4;367:l5337. PubMed  
 20. Hayward G, Thompson MJ, Perera R, Glasziou PP, Del Mar CB, Heneghan CJ. Corticosteroids as standalone or add-on treatment for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD008268. DOI: 10.1002/14651858.CD008268.pub2 DOI  
 21. Korb K, Scherer M, Chenot JF. Steroids as adjuvant therapy for acute pharyngitis in ambulatory patients: a systematic review. Ann Fam Med 2010; 8: 58-63. PubMed  
 22. Schwartz RH, et al. A re-appraisal of the minimum duration of antibiotic treatment before approval of return to school for children with streptococcal pharyngitis. Pediatr Infect Dis J 2015. doi: 10.1097/INF.0000000000000883 DOI  
 23. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD001802. DOI: 10.1002/14651858.CD001802.pub3. DOI  
 24. Baugh RF, Archer SM, Mitchell RB, et al.; American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery Foundation. Clinical practice guideline: tonsillectomy in children. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;144(1 suppl):S1–S30.
 25. Koskenkorva T, Koivunen P, Koskela M, et al. Short-term outcomes of tonsillectomy in adult patients with recurrent pharyngitis: a randomized controlled trial. CMAJ 2013 May 14;185(8):E331-6. doi: 10.1503/cmaj.121852. DOI  
 26. Lüscher M, et al. Streptokokkhalsinfektion. Lægehåndbogen, sist oppdatert 19.02.2017.
 27. Bejerot S, Bruno K, Gerland G, et al. Misstänk PANDAS hos barn med akuta neuropsykiatriska symptom. Läkartidningen 2013; 110: CDCD. PMID: 24187894 PubMed  
 28. Altamimi S, Khalil A, Khalaiwi KA, et al. Short-term late-generation antibiotics versus longer term penicillin for acute streptococcal pharyngitis in children. Cochrane Database Syst Rev 2012 Aug 15; 8: CD004872. Cochrane (DOI)  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Redaksjonsmedarbeider NHI/ overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital
 • Morten Lindbæk, professor, spesialist i allmennmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Per Hjortdahl, professor, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen
 • Michael Lüscher, speciallæge, ph.d., Ørelægerne Sundhedshuset Park Allé, Århus (Lægehåndbogen)