Hopp til hovedinnhold

Tonsillitt, akutt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt inflammasjon av tonsillene, som i 70% av tilfellene skyldes luftveisvirus
Forekomst:
Ca. 1 av 10 har halsvondt i løpet av et år
Symptomer:
Akutt innsettende symptomer i form av feber, hodepine, svelgsmerter og svelgbesvær for både fast og flytende føde
Funn:
Hovne og injiserte, dyprøde tonsiller, ev. med gulhvitt belegg, hovne og ømme lokale lymfeknuter
Diagnostikk:
Relevante tester kan være streptest, CRP, ev. mononukleosetest
Behandling:
Antibiotika ved streptokokk-infeksjon. Ellers konservativ behandling

Tidligere fagmedarbeidere

 1. Sørlie G, Berre F, Bachmann-Harildstad G, et al. Tonsillitt/Tonsillehypertrofi. Veileder for øre-nese-halsfaget. Sist revidert 2018. www.legeforeningen.no  
 2. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Norsk forening for allmennmedisin. Oppdatert 28.02.2020. Siden besøkt 11.02.2021 www.legeforeningen.no  
 3. Worrall G, Hutchinson J, Sherman G, Griffiths J. Diagnosing streptococcal sore throat in adults: randomized controlled trial of in-office aids. Can Fam Physician 2007; 53: 666-71. PubMed  
 4. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD000023. DOI: 10.1002/14651858.CD000023.pub4. DOI  
 5. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten. Sist faglig oppdatert 16. november 2021. www.helsedirektoratet.no  
 6. Skoog Stahlgren G, Tyrstrup M, Edlund C, et al. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ. 2019 Oct 4;367:l5337. PubMed  
 7. Sadeghirad B, Siemieniuk RAC, Brignardello-Petersen R, et al.   Corticosteroids for treatment of sore throat: systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ. 2017 Sep 20;358:j3887. doi: 10.1136/bmj.j3887.   (Systematic Review)   PMID: 28931508 PubMed  
 8. Aertgeerts B, Agoritsas T, Siemieniuk RA, et al. Corticosteroids for sore throat: a clinical practice guideline. BMJ 2017 Sep 20; 358: j4090. pmid:28931507 PubMed  
 9. National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) © Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. www.sst.dk  
 10. Pediatric tonsillectomy: clinical practice guidelines. Lescanne E, Chiron B, Constant I, et al; French Society of ENT (SFORL); French Association for Ambulatory Surgery (AFCA); French Society for Anaesthesia, Intensive Care (SFAR). Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2012 Oct;129(5):264-71. PubMed  
 11. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD001802. DOI: 10.1002/14651858.CD001802.pub3. DOI  
 12. Morad A, Sathe NA, Francis DO et al. Tonsillectomy Versus Watchful Waiting for Recurrent Throat Infection: A Systematic Review. Pediatrics Feb 2017, 139 (2) e20163490 pmid: 28096515 PubMed  
 13. Wilson JA, O'Hara J, Fouweather T, et al. Conservative management versus tonsillectomy in adults with recurrent acute tonsillitis in the UK (NATTINA): a multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2023. pmid:37209706 PubMed  
 14. De-Meyere M, Mervielde Y, Verschraegen G, Bogaert M. Effect of penicillin on the clinical course of streptococcal pharyngitis in general practice. Eur J Clin Pharmocol 1992; 43: 581-5. PubMed  
 15. Zwart S. Sachs AB. Ruijs GJ, Gubbels JW, Hoes AW, de Melker RA. Penicillin for acute sore throat: randomised double blind trial of seven days versus three days treatment or placebo in adults. BMJ 2000; 320: 150-4. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL
 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen
 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen