Hopp til hovedinnhold

Larynkskreft

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Plateepitelkarsinom i larynks
Forekomst:
Utgjør ca. 20% av all kreft i hode/halsregion
Symptomer:
Heshet er hovedsymptomet , ev. stemmeforandringer
Funn:
Kan være tumorforandringer synlige ved laryngoskopi, ev. lokale lymfeknuter
Diagnostikk:
Bildediagnostikk og endoskopi/biopsi gir diagnosen
Behandling:
Kirurgi, strålebehandling eller kjemoterapi - og ulike kombinasjoner av disse
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft, 06.05.2020. www.helsebiblioteket.no  
 2. Steuer CE, El-Deiry M, Parks JR, Higgins KA, Saba NF. An update on larynx cancer. CA Cancer J Clin. 2017;67(1):31-50. PMID: 27898173 PubMed  
 3. Deshpande H, Sasaki C, Larson SC. Laryngeal cancer. BMJ Best Practice, last updated Oct 16, 2014.
 4. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2020. Oslo: Kreftregisteret, 2021. www.kreftregisteret.no.
 5. Andersen ZJ, Lassen CF, Clemmensen IH. Social inequalilty and incidence of and survival from cancers of the mouth, pharynx and larynx in a population-based study in Denmark, 1994-2003. Eur J Cancer 2008; 44: 1950-61. PubMed  
 6. Pelucchi C, Gallus S, Garavello W, et al. Cancer risk associated with alcohol and tobacco use: focus on upper aero-digestive tract and liver. Alcohol Res Health 2006; 29: 193-8. PubMed  
 7. Torrente MC, Rodrigo JP, Haigentz M Jr, et al. Human papillomavirus infections in laryngeal cancer. Head Neck 2011; 33: 581. PubMed  
 8. Langevin SM, Michaud DS, Marsit CJ, et al. Gastric reflux is an independent risk factor for laryngopharyngeal carcinoma. Cancer Edpidemiol Biomarkes Prev 2013; PMID: 23703970 PubMed  
 9. Cramer JD, Grauer J, Sukari A et al. Incidence of Second Primary Lung Cancer After Low-Dose Computed Tomography vs Chest Radiography Screening in Survivors of Head and Neck Cancer: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2021 Oct 28. Epub ahead of print. PMID: 34709369.
 10. Harris J, Wheeler R, Weber R, et al. Human papillomavirus and survival of patients with oropharyngeal cancer. N Engl J Med 2010; 363: 24-35. doi: 10.1056/NEJMoa0912217 DOI  
 11. Hashibe M, Boffetta P, Zaridze D. Contribution of tobacco and alcohol to the high rates of squamous cell carcinoma of the supraglottis and glottis in central Europe. Am J Epidemiol 2007; 165: 814-20. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL