Hopp til hovedinnhold

Adenoid hyperplasi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hyperplastiske adenoide vegetasjoner ("falske mandler") består av lymfoid vev i rhinofarynks
Forekomst:
Det estimeres at 20% av alle barn har luftveisinfeksjoner relatert til adenoid hyperplasi
Symptomer:
Typiske symptomer er nasalstenose, munnpusting, nasal stemme (rhinolalia clausa), nattlig hoste, snorking og urolig nattesøvn
Funn:
Åpen munn, slitent ansiktsuttrykk, inntrukne nesevinger, forstørrede lymfeknuter
Diagnostikk:
Påvises ved bakre rhinoskopi. Tilleggsundersøkelser kan være audiometri, rtg. eller CT
Behandling:
Ingen behandling ved lettere plager, adenektomi ved mye plager
 1. Adenoide vegetasjoner. Pediatrisk otorhinolaryngologi, Veileder for øre-nese-halsfaget. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi. 26.02.2013 legeforeningen.no  
 2. van den Aardweg MTA, Boonacker CWB, Rovers MM, et al. Effectiveness of adenoidectomy in children with recurrent upper respiratory tract infections: open randomised controlled trial. BMJ 2011; 343: d5154. BMJ (DOI)  
 3. Lüscher M, et al. Adenoide vegetationer (børnepolypper). Lægehåndbogen, sist oppdatert 31.05.2017.
 4. Boonacker CW, Rovers MM, Browning GG, et al. Adenoidectomy with or without grommets for children with otitis media: an individual patient data meta-analysis. Health Technol Assess. 2014;18:1-118. PMID: 24438691 PubMed  
 5. Zhang L, Mendoza-Sassi RA, César JA, Chadha NK. Intranasal corticosteroids for nasal airway obstruction in children with moderate to severe adenoidal hypertrophy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD006286. DOI: 0.1002/14651858.CD006286.pub2 Cochrane (DOI)  
 6. van den Aardweg MTA, Schilder AGM, Herkert E, Boonacker CWB, Rovers MM. Adenoidectomy for recurrent or chronic nasal symptoms in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD008282. DOI: 10.1002/14651858.CD008282. The Cochrane Library  
 7. Venekamp RP, Hearne BJ, Chandrasekharan D, Blackshaw H, Lim J, Schilder AGM. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical management for obstructive sleep-disordered breathing in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD011165. DOI: 10.1002/14651858.CD011165.pub2 DOI  
 8. van den Aardweg MTA, Schilder AGM, Herkert E, Boonacker CWB, Rovers MM. Adenoidectomy for otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007810. DOI: 10.1002/14651858.CD007810.pub2 DOI  
 9. Mikals SJ, Brigger MT. Adenoidectomy as an adjuvant to primary tympanostomy tube placement: a systematic review and meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;140(2):95-101. doi: 10.1001/jamaoto.2013.5842. DOI  
 10. van Staaij BK, van den Akker EH, Rovers MM, Hordijk GJ, Hoes AW, Schilder AGM . Effectiveness of adenotonsillectomy in children with mild symptoms of throat infections or adenotonsillar hypertrophy: open, randomised controlled trial. BMJ 2004; 329: 651-4. PubMed  
 11. Byars SG, Stearns SC, Boomsma JJ . Association of Long-Term Risk of Respiratory, Allergic, and Infectious Diseases With Removal of Adenoids and Tonsils in Childhood. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2018; 144: 594. pmid:29879264 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor, Universitetet i Bergen
 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen
 • Michael Lüscher, speciallæge, ph.d., Ørelægerne Sundhedshuset Park Allé, Århus (Lægehåndbogen)