Hopp til hovedinnhold

Snorking

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inspiratorisk stridor under søvn forårsaket av mer eller mindre sammenfall av bløtvev i farynks mellom choanae og epiglottis
Forekomst:
Svært hyppig og oftere blant menn og eldre
Symptomer:
Snorking
Funn:
Kan være septumdeviasjon, nesepolypper, nasalstenose, forstørret uvula og tonsillehypertrofi
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være ev. søvnundersøkelse, polysomnografi, ved mistanke om søvn-apné syndrom
Behandling:
De fleste behøver ingen behandling, ev. biteskinne. Ved uttalte plager ev. operasjon
 1. Stuck BA, Hofauer B. The Diagnosis and Treatment of Snoring in Adults. Dtsch Arztebl Int. 2019;116(48):817-824. PubMed  
 2. Mirza S. Snoring. BMJ Best Practice, last updated January 2018.
 3. Frey WC. Overview of snoring in adults. UpToDate, last updated April 24, 2014. UpToDate  
 4. Berger G, Berger R, Oksenberg A. Progression of snoring and obstructive sleep apnoea: the role of increasing weight and time. Eur Respir J 2009; 33: 338-45 PubMed  
 5. Langeron O, Birenbaum A, Le Saché F, Raux M. Airway management in obese patient. Minerva Anestesiol. 2014;80(3):382-392. PubMed  
 6. Nania R. 6 Common Causes of Snoring (and When to Worry). AARP. Published January 21, 2022. www.aarp.org  
 7. Ieto V, Kayamori F, Montes MI, et al. Effects of Oropharyngeal Exercises on Snoring: A Randomized Trial. Chest 2015; 148: 683-91. doi:10.1378/chest.14-2953 DOI  
 8. Cooke ME, Battagel JM. A thermoplastic mandibular advancement device for the management of non-apnoeic snoring: a randomized controlled trial. Eur J Orthod. 2006;28:327-338. PubMed  
 9. Aarts MC, Rovers MM, van der Heijden GJ, et al. The value of a mandibular repositioning appliance for the treatment of nonapneic snoring. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;144:170-173. PubMed  
 10. Willatt D. The evidence for reducing inferior turbinates. Rhinology. 2009;47:227-236. PubMed  
 11. Nordgard S, Stene BK, Skjostad KW, et al. Palatal implants for the treatment of snoring: long-term results. Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;134:558-564. PubMed  
 12. Iyngkaran T, Kanagalingam J, Rajeswaran R, et al. Long-term outcomes of laser-assisted uvulopalatoplasty in 168 patients with snoring. J Laryngol Otol. 2006;120:932-938. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim