Hopp til hovedinnhold

Halscyster, mediane og laterale

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Laterale og mediane halscyster skyldes utviklingsanomalier
Forekomst:
Tilstandene er ikke helt uvanlige. Median halscyste hyppigst
Symptomer:
Pasienten presenterer seg vanligvis med en symptomfri, cystisk midtlinjemasse i øvre del av halsen, ofte etter en øvre luftveisinfeksjon (median halscyste)
Funn:
Finnes hyppigst i nærheten av os hyoideum, som regel litt kaudalt for dette
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser kan være ultralyd, CT eller scintigrafi av tyreoidea
Behandling:
Kirurgi med eksisjon av cysten
 1. Smith JC. Neck cysts. Medscape, last updated Jan 08, 2021. emedicine.medscape.com  
 2. Randolph GW, Kamani DM. Thyroglossal duct cysts and ectopic thyroid. UpToDate Dec 14, 2020. UpToDate  
 3. Isaacson GC. Congenital anomalies of the jaw, mouth, oral cavity, and pharynx. UpToDate, last updated Oct 27, 2014. UpToDate  
 4. Sayal NR. Embryology of the Thyroid and Parathyroids. Medscape. Last updated Nov 12, 2019. emedicine.medscape.com  
 5. Chon SH, Shinn SH, Lee CB, Tae K, Lee YS, Jang SH, Paik SS. Thyroglossal duct cyst within mediastinum: an extremely unusual location. J Thorac Cardiovasc Surg 2007; 133: 1671-2. PubMed  
 6. Prasad KC, Dannana NK, Prasad SC. Thyroglossal duct cyst: an unusual presentation. Ear Nose Throat J 2006; 85: 454-6. PubMed  
 7. Stevens R, Greene F, Rana A. Thyroglossal duct cyst or something more? J Fam Pract. Last updated: Dec 2006.
 8. Rosenberg TL, Brown JJ, Jefferson GD. Evaluating the adult patient with a neck mass. Med Clin North Am 2010; 94:1017. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen
 • Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals spesialist, overlege Haukeland sykehus, Bergen