Hopp til hovedinnhold

Poststreptokokk sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Gruppe A streptokokker kan utløse postinfeksiøse syndromer som akutt revmatisk feber, poststreptokokk glomerulonefritt eller PANDAS
Forekomst:
Sjelden sykdom. Insidensen er høyest i aldersgruppen 5-15 år
Symptomer:
Tilstanden kan manifestere seg som en akutt systemisk febersykdom med migrerende artritter i de store leddene, symptomer og tegn på karditt og valvulitt, erythema marginatum, subkutane knuter, ev. tegn på nyreaffeksjon eller nevrologisk sykdom
Funn:
Ev. kliniske funn relatert til sykdomsbildet: artritt, karditt, utslett, nyreaffeksjon, nevrologiske symptom
Diagnostikk:
Initial tilleggsundersøkelse er måling av antistreptolysin O (ASO), ev. senere måling av andre spesifikke antistoffer
Behandling:
Antibiotikabehandling av primærsykdommen
 1. Maness DL, Martin M, Mitchell G. Poststreptococcal Illness: Recognition and Management. Am Fam Physician. 2018;97(8):517-522. PubMed  
 2. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for treatment of sore throat in children and adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 12. The Cochrane Library  
 3. Bejerot S, Bruno K, Gerland G, et al. Misstänk PANDAS hos barn med akuta neuropsykiatriska symptom. Läkartidningen 2013; 110: CDCD. PMID: 24187894 PubMed  
 4. Webb RH, Grant C, Harnden A. Acute rheumatic fever. BMJ. 2015;351:h3443. Published 2015 Jul 14. PMID: 26175053 PubMed  
 5. Zuhlke L, Steer A. Estimates of the global burdern of rheumatic heart disease. Global Heart2013;8:189-95. PubMed  
 6. Martin WJ, Steer AC, Smeesters PR, et al. Post-infectious group A streptococcal autoimmune syndromes and the heart. Autoimmun Rev. 2015;14(8):710–725.
 7. Uziel Y, Perl L, Barash J, Hashkes PJ. Post-streptococcal reactive arthritis in children: a distinct entity from acute rheumatic fever. Pediatr Rheumatol Online J. 2011;9(1):32. PubMed  
 8. Barash J, Mashiach E, Navon-Elkan P, et al.; Pediatric Rheumatology study group of Israel. Differentiation of post-streptococcal reactive arthritis from acute rheumatic fever. J Pediatr. 2008;153(5):696–699.
 9. Pichichero ME. PANDAS: Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with group A streptococci. UpToDate, last updated June 04, 2015. UpToDate  
 10. Gilbert DL, Mink JW, Singer HS. A Pediatric Neurology Perspective on Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal Infection and Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome. J Pediatr 2018; 199: 243-51. pmid:29793872 PubMed  
 11. Niaudet P. Poststreptococcal glomerulonephritis. UpToDate, last updated July 18, 2014. UpToDate  
 12. Langlois DM, Andreae M. Group A streptococcal infections. Pediatr Rev. 2011;32(10):423–429.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim