Hopp til hovedinnhold

Søvnapné

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Obstruktiv søvnapne er karakterisert ved episoder av fullstendig eller delvis øvre luftveisobstruksjon under søvn
Forekomst:
Prevalens er minst 10-20% blant menn og 3-10% blant kvinner i 30-60 års alder, økende over 60 år, 1-2% hos barn
Symptomer:
Symptomene er unormal pusting under søvn med økt kraftbruk for å overvinne obstruksjon. Medfører gjerne gjentatte oppvåkninger, oppstykket søvn, nattlig hypoksi, hodepine og tretthet/søvnighet om dagen
Funn:
Ofte foreligger overvekt, kort og kraftig hals, høyt blodtrykk, ev. obstruktive forandringer i orofarynks
Diagnostikk:
Diagnosen stilles etter objektiv registrering av respirasjonen under søvn. Mest brukt i Norge er respiratorisk polygrafi, som inkluderer helnatts pulsoksimetri
Behandling:
Kontinuerlig overtrykksbehandling (CPAP) regnes som den beste behandlingen for de fleste, ev. vektreduksjon ved overvekt
 1. Greenstone M, Hack M. Obstructive sleep apnoea. BMJ. 2014;348:g3745.
 2. Semelka M, Wilson J, Floyd R. Diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea in adults. Am Fam Physician 2016; 94: 355-60. American Family Physician  
 3. Jennum PJ, Tønnesen P, Rasmussen N, Nørregaard O. Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser. Definition, forekomst, patofysiologi og konsekvenser. Ugeskr Læger 2005; 167: 2380-5. PubMed  
 4. Hensley M. Sleep apnoea (obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome). Clin Evid 2002; 7: 1566-78. PubMed  
 5. Peppard PE, Young T, Barnet JH, et al. Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. Am J Epidemiol 2013; 177: 1006. pmid:23589584 PubMed  
 6. Young T, Peppard PE, Gottlieb DJ. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 1217-39. PubMed  
 7. Powell S, Kubba H, O'Brien C, Tremlett M. Pediatric obstructive sleep apnoea. Clinical review. BMJ 2010; 340: c1918. BMJ (DOI)  
 8. Rosen CL, Larkin EK, Kirchner L, Emancipator JL, Bivins SF, Surovec SA, et al. Prevalence and risk factors for sleep disordered breathing in 8 to 11 year old children: association with race and prematurity. J Pediatrics 2003; 142: 383-9. PubMed  
 9. Dematteis M, Pepin J-L, Jeanmart M, Deschaux C, Labarre-Vila A, Levy P. Charcot-Marie-Tooth disease and sleep apnoea syndrome: a family study. Lancet 2001; 357: 267-72. PubMed  
 10. Yaggi HK, Concato J, Kernan WN, et al. Obstructive Sleep Apnea as a Risk Factor for Stroke and Death. N Engl J Med 2005; 353: 2034-41. PubMed  
 11. Jacobowitz O. Obstructive sleep apnoea in adults. BestPractice, last updated Jan 23, 2014 .
 12. Tveit RL, Lehmann S, Bjorvatn B. Prevalence of several somatic diseases depends on the presence and severity of obstructive sleep apnea. PLOS One 2018. doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192671
 13. Bjorvatn B, Rajakulendren N, Lehmann S, Pallesen S. Increased severity of obstructive sleep apnea is associated with less anxiety and depression. J Sleep Res. 2018 Dec;27(6):e12647. Epub 2017 Nov 29. PMID: 29193447. PubMed  
 14. Qaseem A, et al. Diagnosis of obstructive sleep apnea in adults: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2014;161(3):210–220.
 15. Povitz M, Bolo CE, Heitman SJ, Tsai WH, Wang J, James MT. Effect of treatment of obstructive sleep apnea on depressive symptoms: systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2014;11(11):e1001762.
 16. Peppard PE, Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J. Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disorder breathing. JAMA 2000; 284: 3015-21. PubMed  
 17. Engstrøm M, Aarrestad S, Eldøen G, Alme A, Bjørge T, Miljeteig H, Bjorvatn B, Knudsen S, Indrekvam S, Nilsen KB. Nye anbefalinger for objektiv undersøkelse av søvn og søvnforstyrrelser. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1805-6. doi:10.4045/tidsskr.18.0741 DOI  
 18. Jennum PJ, Tønnesen P, Rasmussen N, Nørregaard O. Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser. Diagnostik og behandling. Ugeskr Læger 2005; 167: 2385-9. PubMed  
 19. Balachandran JS, Patel SR. In the clinic: obstructive sleep apnea. Ann Intern Med. 2014;161(9):ITC1–ITC15.
 20. Fenton ME, Heathcote K, Bryce R, et al. The utility of the elbow sign in the diagnosis of OSA. Chest. 2014;145(3):518–524.
 21. Arnardottir ES, Bjornsdottir E, Olafsdottir KA, et al. Obstructive sleep apnoea in the general population: highly prevalent but minimal symptoms. Eur Respir J. 2016 Jan;47(1):194-202. pmid:26541533 PubMed  
 22. Kotagal S. Childhood obstructive sleep apnoea. BMJ 2005; 330: 978-9. PubMed  
 23. Jennum P, Ibsen R, Kjellberg J. Morbidity and mortality in children with obstructive sleep apnoea: a controlled national study. Thorax. 2013 Jun 8. doi: 10.1136/thoraxjnl-2012-202561. DOI  
 24. Holland Gjørup P, Hedner J. Hypertension og obstruktiv søvnapnø. Ugeskr Læger 2009; 171: 2091. Ugeskrift for Læger  
 25. Dudenbostel T, Calhoun DA. Resistant hypertension, obstructive sleep. Journal of Human Hypertension 2012; 26: 281-7. PubMed  
 26. O'Brien LM, Mervis CB, Holbrook CR, Bruner JL, Klaus CJ, Rutherford J, et al. Neurobehavioral implications of habitual snoring in children. Pediatrics 2004; 114: 44-9. Pediatrics  
 27. Norsk barnelegeforening. Obstruktiv søvnapné. Generell veileder i pediatri. Revidert 2017. Siden besøkt 09.04.21. www.helsebiblioteket.no  
 28. McEvoy RD, Antic NA, Heeley E, et al. CPAP for Prevention of Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea. N Engl J Med 2016 Aug 28. PMID: 27571048 PubMed  
 29. Yu J, Zhou Z, McEvoy RD, et al. Association of Positive Airway Pressure With Cardiovascular Events and Death in Adults With Sleep Apnea: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2017; 318: 156.66. pmid:28697252 PubMed  
 30. Randerath WJ, et al.; European Respiratory Society task force on non-CPAP therapies in sleep apnoea. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea. Eur Respir J. 2011;37(5):1000–1028.
 31. Tuomilehto HP, Seppä JM, Partinen MM, et al, for the Kuopio Sleep Apnea Group. Lifestyle intervention with weight reduction: first-line treatment in mild obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2009; 179: 320-7. PubMed  
 32. Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH, et al. A randomized study on the effect of weight loss on obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes. Arch Intern Med 2009; 169: 1619-26. PubMed  
 33. Ronnebaum S, Bron M, Patel D, et al. Indirect treatment comparison of solriamfetol, modafinil, and armodafinil for excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea. J Clin Sleep Med. 2021 Dec 1;17(12):2543-2555. PMID: 34402784. PubMed  
 34. Smith I, Lasserson T, Wright J. Drug treatments for obstructive sleep apnoea (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002 Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 35. Mason M, Cates CJ, Smith I. Effects of opioid, hypnotic and sedating medications on sleep-disordered breathing in adults with obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2015; 7: CD011090. doi:10.1002/14651858.CD011090.pub2 DOI  
 36. Chapman JL, Kempler L, Chang CL, et al. Modafinil improves daytime sleepiness in patients with mild to moderate obstructive sleep apnoea not using standard treatments: a randomised placebo-controlled crossover trial. Thorax 2013. pmid:24287166 PubMed  
 37. Weaver TE, Pepin JL, Schwab R, et al. Long-term effects of solriamfetol on quality of life and work productivity in participants with excessive daytime sleepiness associated with narcolepsy or obstructive sleep apnea. J Clin Sleep Med. 2021 Oct 1;17(10):1995-2007. PMID: 34606437. PubMed  
 38. Schweitzer PK, Mayer G, Rosenberg R, et al. Randomized Controlled Trial of Solriamfetol for Excessive Daytime Sleepiness in OSA: An Analysis of Subgroups Adherent or Nonadherent to OSA Treatment. Chest. 2021 Jul;160(1):307-318. Epub 2021 Feb 22. PMID: 33631141. PubMed  
 39. Baker A, Grobler A, Davies K, et al. Effectiveness of Intranasal Mometasone Furoate vs Saline for Sleep-Disordered Breathing in Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2023 Jan 17. doi: 10.1001/jamapediatrics.2022.5258. Epub ahead of print. PMID: 36648937 PubMed  
 40. Kuhle S, Urschitz MS. Anti-inflammatory medications for obstructive sleep apnea in children. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD007074. doi: 10.1002/14651858.CD007074.pub2. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jan 17;1:CD007074. PMID: 21249687 PubMed  
 41. Goldbart AD, Greenberg-Dotan S, Tal A. Montelukast for children with obstructive sleep apnea: A double-blind, placebo-controlled study. Pediatrics 2012; 130: 575-80. Pediatrics  
 42. Giles TL, Lasserson TJ, Smith B, et al. Continuous positive airways pressure for obstructive sleep apnoea in adults. Cochrane Database of Syst Rev 2006, Issue 3. Art. No.: CD001106. DOI: 10.1002/14651858.CD001106.pub3. DOI  
 43. Marshall NS, Barnes M, Travier N, et al. Continuous positive airway pressure reduces daytime sleepiness in mild to moderate obstructive sleep apnoea: a meta-analysis. Thorax 2006; 61: 430-4. PubMed  
 44. Weaver TE, Mancini C, Maislin G, et al. Continuous positive airway pressure treatment of sleepy patients with milder obstructive sleep apnea: Results of the CPAP apnea trial north american program (CATNAP) randomized clinical trial. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186: 677-83. PubMed  
 45. Fava C, Dorigoni S, Dalle Vedove F, et al. Effect of CPAP on blood pressure in patients with OSA/hypopnea: A systematic review and meta-analysis. Chest 2014;145:762-71. PMID: 24077181 PubMed  
 46. Bratton DJ, Gaisl T, Wons AM, et al. CPAP vs Mandibular Advancement Devices and Blood Pressure in Patients With Obstructive Sleep Apnea: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2015; 314(21): 2280-93. pmid:PMID: 26624827 PubMed  
 47. Marin JM, Agusti A, Villar I, et al. Association between treated and untreated obstructive sleep apnea and risk of hypertension. JAMA 2012; 307: 2169-76. Journal of the American Medical Association  
 48. Gottlieb DJ, Punjabi NM, Mehra R, et al. CPAP versus oxygen in obstructive sleep apnea. N Engl J Med 2014 Jun 12;370(24):2276-85. PubMed  
 49. Schwarz EI, Schlatzer C, Rossi VA, et al. Effect of CPAP Withdrawal on BP in OSA: Data from Three Randomized Controlled Trials. Chest. 2016; 150: 1202-10. PMID: 27452767 PubMed  
 50. Marti S, Sampol G, Munoz X et al. Mortality in severe sleep apnoea/hypopnoea syndrome patients: impact of treatment. Eur Respir J 2002; 20: 1511-8. PubMed  
 51. Findley L, Smith C, Hooper J et al. Treatment with nasal CPAP decreases automobile accidents in patients with sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 857-9. PubMed  
 52. George CF. Reduction in motor vehicle collisions following treatment of sleep apnoea with nasal CPAP. Thorax 2001; 56: 508-12. PubMed  
 53. Povitz M, Bolo CE, Heitman SJ, et al. Effect of treatment of obstructive sleep apnea on depressive symptoms: systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2014; 11. doi: 10.1371/journal.pmed.1001762 DOI  
 54. Lim J, Lasserson TJ, Fleetham J, Wright JJ. Oral appliances for obstructive sleep apnoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD004435. DOI: 10.1002/14651858.CD004435.pub3. DOI  
 55. Sharples L, Glover M, Clutterbuck-James A, et al. Clinical effectiveness and cost-effectiveness results from the randomised controlled Trial of Oral Mandibular Advancement Devices for Obstructive sleep apnoea-hypopnoea (TOMADO) and long-term economic analysis of oral devices and continuous positive airway pressure. Health Technol Assess. 2014;18:1-296. PMID: 25359435 PubMed  
 56. Marklund M, Carlberg B, Forsgren L, et al. Oral appliance therapy in patients with daytime sleepiness and snoring or mild to moderate sleep apnea: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2015 Jun 1.
 57. Sundaram S, Lim J, Lasserson TJ. Surgery for obstructive sleep apnoea in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD001004. DOI: 10.1002/14651858.CD001004.pub2. DOI  
 58. Marcus CL, Moore RH, Rosen CL, et al. A randomized trial of adenotonsillectomy for childhood sleep apnea. N Engl J Med 2013; 368: 2366-76. New England Journal of Medicine  
 59. Garetz S, Mitchell RB, Parker PD, et al. Quality of life and obstructive sleep apnea symptoms after pediatric adenotonsillectomy. Pediatrics 2015. doi:10.1542/peds.2014-0620 DOI  
 60. Maresch KJ. Hypoglossal Nerve Stimulation: Effective Longterm Therapy for Obstructive Sleep Apnea. AANA J. 2018 Oct;86(5):412-416. PMID: 31584412. PubMed  
 61. Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno): Søvnapné hos voksne. Nettsiden besøkt 15.10.21. helse-bergen.no  
 62. den Herder C, Schmeck J, Appelboom DJK, de Vries N. Risks of general anaesthesia in people with obstructive sleep apnoea. BMJ 2004; 329: 955-9. PubMed  
 63. Campos-Rodriguez F, Martinez-Garcai MA, de la Cruz-Moron I, et al. Cardiovascular mortality in women with obstructive sleep apnea with or without continuous positive airway pressure treatment. Ann Intern Med 2012; 156: 115-22. PubMed  
 64. Molnar MZ, Mucsi I, Novak M, et al. Association of incident obstructive sleep apnoea with outcomes in a large cohort of US veterans. Thorax. 2015. PMID: 26038534 PubMed  
 65. Bradley TD, Floras JS. Obstructive sleep apnoea and its cardiovascular consequences. Lancet 2009; 373: 82-93. PubMed  
 66. Ferrier K, Campbell A, Yee B, et al. Sleep-disordered breathing occurs frequently in stable outpatients with congestive heart failure. Chest 2005; 128: 2116-22. PubMed  
 67. Javaheri S. Sleep disorders in systolic heart failure: a prospective study of 100 male patients. The final report. Int J Cardiol 2006; 106: 21-8. PubMed  
 68. Lindberg E, Gislason T. Epidemiology of sleep-related obstructive breathing. Sleep Med Reviews 2000; 4: 411-33. PubMed  
 69. Redline S. Morbidity, mortality and public health burden of sleep apnea. In: McNicholas WT, Phillipson EA, eds. Breathing disorders in sleep. London:: WB Saunders. 2002; 222-35.
 • Bjørn Bjorvatn, professor dr.med., Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus
 • Tor André Johannessen, lege, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Lindbæk, førsteamanuensis, spesialist i allmennmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, overlege ØNH-avdelingen Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen