Hopp til hovedinnhold

Misdannelser og utstående ører

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Medfødte misdannelser i det ytre øret kan være ensidige og dobbeltsidige: Mikroti, anoti, preaurikulær fistel, aurikulært vedheng, auris alatae
Forekomst:
Auris alatae er relativt hyppig
Symptomer:
Medfødt anomali av øret
Funn:
Mikroti - underutviklet aurikkel. Anoti - ingen aurikkel. Auris alatae - utstående ører
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser behøves
Behandling:
Kirurgisk korreksjon om nødvendig
  1. Isaacson GC. Congenital anomalies of the ear. UpToDate, last updated Jan 21, 2022. UpToDate  
  2. Ali K, Meaike JD, Maricevich RS, Olshinka A. The Protruding Ear: Cosmetic and Reconstruction. Semin Plast Surg. 2017;31(3):152-160. PMID: 28798550 PubMed  
  3. Bartel-Friedrich S, Wulke C. Classification and diagnosis of ear malformations. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2007. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  4. Luquetti DV, Heike CL, Hing AV, et al. Microtia: Epidemiology & Genetics. Am J Med Genet A. 2012; 158A: 124-39. doi:10.1002/ajmg.a.34352 DOI  
  5. Roth DA, Hildesheimer M, Bardenstein S, et al. Preauricular skin tags and ear pits are associated with permanent hearing impairment in newborns. Pediatrics 2008; 122: e884. Pediatrics  
  6. Janz B A, Cole P, Hollier L H, Jr, Stal S.Treatment of prominent and constricted ear anomalies Plast Reconstr Surg 2009124(1, Suppl)27e–37e.
  7. Lee D, Bluestone CD. The Becker technique for otoplasty: modified and revisited with long-term outcomes. Laryngoscope 2000; 110: 949. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, ITrondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen